Fakturera KI

Vill du fakturera Karolinska Institutet? Vi får med ingångna avtal /direkta inköp efter 2019-04-01 bara ta emot digitala fakturor. Det finns tre olika sätt att skicka digitala fakturor.

Sedan 1 april 2019 är det ett lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).
På den här sidan kan du läsa om hur du ska gå tillväga för att skicka e-faktura till oss på Karolinska Institutet.

Har du frågor om digital faktura eller varför det är så? Myndigheten för Digital Förvaltning har svar. 

För inköp på äldre avtal gäller fortfarande de gamla metoderna med erhållen fakturaadress och/eller mailadress.

Om du vill fakturera oss måste du skicka en e-faktura. Använd något av dessa tre alternativ: 

1. I första hand via PEPPOL-nätverket.

Vi tar emot via PEPPOL 3.

Adress i PEPPOL:

0088:7350043510008

Mer information om PEPPOL finns på Myndigheten för digital förvaltning myndighetens webbplats. 
 

2. I andra hand i formatet Svefaktura med transportprofil Bas

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 7350043510008

VanOperatör Opus Capita

Om ni önskar skicka sve-faktura till oss ber vi er kontakta oss på supportsystems@ki.se med följande uppgifter 

  • Er partsidentitet
  • Er Vanoperatör
  • Era kontaktinformationen

3. Fakturaportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till fakturaportalen.se för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt.

Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Följ länken och registrera er enligt instruktionerna.  
Org.nr:  202100-2973
VAT.nr: SE202100297301

Fakturareferens ska anges i fältet ”Kunds referens 1” 

Hitta Karolinska Institutet i portalen genom att söka på namn.
 

Fakturareferens

Vid order ange alltid ZZ-referens i versaler på den som ska hantera fakturan (d.v.s. ej din egen om du inte har behörighet att hantera den).
Exempel: ZZIIAAAAAA
ZZ = referens-id (gemensamt för alla)
II = institutionsbeteckning och
AAAAAA = personligt KI-ID

För beställning via KIs e-handel skall referens vara KI's ordernummer som består av 7 siffror som börjar med 32xxxxx. Exempel på ordernummer: 3200000

Fakturaadress

Fakturaadress ska alltid stå på fakturan och en giltig ZZ-kod ska alltid anges vid beställning.

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23109
104 35 Stockholm

Har du ytterligare frågor kontakta ekonomiservice@ki.se

Manual Fakturaportal

2022-11-10
Åsa Björck