Om institutionen för medicin, Huddinge

Vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) bedriver vi grund- och forskarutbildning samt forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält som täcker in samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar. Vi ger ett flertal kurser inom läkarprogrammet och bedriver omfattande forskning och utveckling kring medicinskt lärande. Vår vision är att bidra till framtidens kunskap genom medicinsk utbildning och forskning i världsklass.

Foto: Mediabanken