Anna Heinerö

Anna Heinerö

HR-Partner
E-postadress: anna.heinero@ki.se
Besöksadress: Blickagången 16, 14151 Stockholm
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Administrativa kansliet HR-enheten, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som HR-partner på Institutionen för Medicin, Huddinge och
  har ansvar för avdelningarna:

  * HERM
  * Endokrinologi
  * Infektion och hud
  * MCC

  Stöd till chefer:
  Till mig kan du som chef vända dig för stöd gällande frågor som berör
  rekrytering, arbetsmiljö, arbetsrättsliga frågeställningar,
  kompetensutveckling, ledarskap och konflikthantering m.fl.

  Stöd till medarbetare:
  I övrigt kan du som är verksam vid MedH vända dig till mig om du har
  frågor om din anställning som t ex sjukdom, ledighet, löneutbetalning och
  förmåner etc.

  Har du några HR-relaterade frågor är du välkommen att kontakta mig på
  vår gemensamma HR-mail: hr@medh.ki.se

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI