Förelsäningssal med studenter som bär ansiktsmask.

Forskarutbildning vid institutionen för medicin, Huddinge

Institutionen för medicin, Huddinge (MedH) bedriver forskarutbildning i ett flertal forskningsfält inom ämnet medicinsk vetenskap. För närvarande har vi cirka 100 doktorander.

För doktorander vid institutionen för medicin, Huddinge

För handledare vid institutionen för medicin, Huddinge

2024-04-02