Administrativ personal institutionen för medicin, Huddinge

This page in English

Institutionens administrativa grupp ger administrativ service till studenter, doktorander och forskare.

Kursadministration

Administratör

Mary Hyll

Telefon: 08-585 819 19
Enhet: Enheten för infektion och hud
E-post: Mary.Hyll@ki.se
Utbildningsadministratör

Karin Sendek

Telefon: 08-524 833 08
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: karin.sendek@ki.se
 
Utbildningsadministratör

Yvonne Edlund

Telefon: 08-524 833 13
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: Yvonne.Edlund@ki.se
 
Utbildningsadministratör

Ulrika Markne

Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: ulrika.markne@ki.se

Avdelningsadministration

Institutionssekreterare

Lena Emtestam

Telefon: 08-585 823 45
Enhet: Enheten för metabolism
E-post: Lena.Emtestam@ki.se

Administratör

Margit Ekström

Telefon: 08-585 806 02
Enhet: Centrum för infektionsmedicin
E-post: Margit.Ekstrom@ki.se

Administratör

Annika Karlsson

Telefon: 08-585 800 93
Enhet: Enheten för gastroenterologi och reumatologi
E-post: annika.m.karlsson@ki.se

Administratör

Mary Hyll

Telefon: 08-585 819 19
Enhet: Enheten för infektion och hud
E-post: Mary.Hyll@ki.se

Administratör

Lena Lindberg

Telefon: 08-585 826 26
Enhet: Enheten för endokrinologi och diabetes
E-post: Lena.Lindberg@ki.se
 

Administratör

Sri Sahlin

Telefon: 08-524 837 36
Enhet: Enheten för hematologi
E-post: sri.sahlin@ki.se

Administratör

Malin Engberg

Telefon: 073-712 14 31
Enhet: Integrated Cardio Metabolic Centre
E-post: malin.engberg@ki.se

Administratör, Personlig assistent (föräldraledig)

Annette Öster Fernström

Telefon: 08-585 829 78
Mobil: 073-712 12 14
Enhet: Enheten för hematologi
E-post: annette.oster.fernstrom@ki.se

Forskningssekreterare/ PA för Eva Hellström Lindberg

Sara Von Bahr Grebäck

E-post: sara.von.bahr.greback@ki.se

Ekonomi

Administrativ chef

Klas Karlsson

Telefon: 08-524 833 02
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: Klas.Karlsson@ki.se

Administrativ chef, bitr

Therese Lind

Telefon: 08-524 837 64
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: Therese.Lind@ki.se

Ekonomihandläggare

Shamima Shah

Telefon: 08-524 833 07
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: Shamima.Shah@ki.se

Ekonomihandläggare

Gulaid Ismail

Telefon: 08-524 833 04
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: gulaid.ismail@ki.se

Lönehandläggare

Britta Eklund

Telefon: 08-524 866 83
Enhet: Lön
E-post: Britta.Eklund@ki.se

HR

HR-ansvarig

Christina Johansson

Telefon: 08-524 836 46
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: christina.johansson@ki.se

HR-handläggare

Annamaj Stolt

Telefon: 08-524 833 11
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: annamaj.stolt@ki.se

Arkivarie/registrator 

Arkivarie, registrator

John Frölander

Telefon: 08-524 833 09
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: john.frolander@ki.se

Kommunikation

Kommunikatör

Emma Karlsson

Telefon: 08-524 833 06
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: emma.karlsson@ki.se

Forskningskoordinator

Amanda Klein

E-post: amanda.klein@ki.se

Administration