Om webbplatsen

Karolinska Institutets centrala webbplats, ki.se ska representera hela KI och kunna svara mot flera målgruppers behov. Webbplatsen ska:

 • utgöra ett nav för kommunikation på KI och bidra till att stärka KI som ett universitet
 • stärka relationer och kommunikation med KI:s prioriterade intressenter, nationellt och internationellt
 • profilera KI för presumtiva studenter och presumtiva medarbetare
 • profilera KI som ett medicinskt universitet och väcka intresse för det medicinska området.

Dina synpunkter är välkomna

Vi arbetar löpande med att förbättra vår webbplats. Om du har synpunkter eller frågor om innehållet på en viss sida på webbplatsen ska du kontakta personen som är redaktör eller innehållsansvarig som finns längst ner på varje sida.

Synpunkter på eller allmänna frågor om webbplatsen, vänligen fyll i formuläret "Tyck till om vår webbplats" eller kontakta webb@ki.se.

Upphovsrätt

Alla webbsidor märkta med Karolinska Institutets emblem och © är upphovsrättsskyddade. Detta upphovsrättsliga skydd innefattar även bilder och grafiska element. För vetenskapliga artiklar, avhandlingar och forskningsprojekt förtecknade i databaser besitter respektive författare upphovsrätt.

Juridisk information

Uppgifter om myndigheten

Karolinska Institutet

Fax: 08-31 11 01

Adress: 171 77 Stockholm

Besöksadresser: Nobels väg 6, Solna och Alfred Nobels Allé 8, Huddinge

Om du har en fråga, använd vårt formulär för att nå rätt person.

Behandling av personuppgifter

Här finner du information om hur Karolinska Institutet behandlar personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Din kontaktperson för personuppgiftsbehandling är den som är ansvarig för verksamheten/forskningsprojektet som samlat in dina personuppgifter.

Karolinska Institutet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen ki.se. Information om hur du kontaktar oss finns under Kontakta oss.

Ändamål för behandling

Karolinska Institutet samlar in dina personuppgifter via ki.se när du:

 • anmäler dig till utbildningar, konferenser och andra evenemang som Karolinska Institutet arrangerar
 • söker ett jobb via KI jobb
 • beställer publikationer
 • anmäler dig till nyhetsbrev.

Offentlighetsprincipen

Karolinska Institutet är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att få ut information

Dina personuppgifter hanteras enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Enligt lagen har du rätt att få tillgång till, rättelse av eller radering av dina personuppgifter, samt rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Skicka din ansökan till:

Registrator

08-524 865 95

Adress: Karolinska Institutet 171 77 Stockholm Fax: 08-31 11 01

Om du har synpunkter på KI:s behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till dataskyddsombudet mats.gustavsson@ki.se.
Om du inte är nöjd med KI:s svar, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål på KI:s behandling av dina personuppgifter, datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Cookies (kakor)

På KI:s webbplats används cookies (kakor). Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

KI:s webbplats använder cookies för att få tillgång till bättre besöksstatistik (Google Analytics), bättre förstå användarbeteende (Hotjar), för att följa upp kampanjer (Adwords, Facebook) och för att förbättra kvaliteten på webbplatsen (Siteimprove).

Karolinska Institutet använder cookies för att ge besökaren tillgång till vissa funktioner exempelvis för att anpassa webbsidan. Andra funktioner som utnyttjar cookies är webbmail, schemaplatsen, Ladok på webb.

Det finns tre typer av cookies:

 1. en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
 2. en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare.
 3. Vi har även Facebooks-pixel som sparar information om ditt besök på KI:s webbplats. Detta för att anpassa annonser som visas via Facebook. Syftet är att ge dig relevanta annonser för något du har visat intresse för på vår webbsite. Dessa system har tredjepartscookies som mäter hur många av annonserna som laddas/syns för användaren. Läs mer i Facebooks cookie-policy. I dina Facebook-inställningar kan du begränsa olika kategorier av data som samlas in av Facebook. För mer information om Facebooks integritetspolicy, se Facebooks sekretesspolicy. Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas om besökaren.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats, www.pts.se.

Teknisk information

KI:s webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att HTML 5 används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras. Publiceringssystemet som används är open source och heter Drupal.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i nyare webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Äldre webbläsare  eller versioner har inte har fullt ut stöd för webbstandarder. Då visas samma innehåll, men med vissa avvikelser i utformningen av layout.

ki.se är anpassad för att fungera lika bra på en vanlig dator som på mobiltelefon eller platta. Det räcker med att du har du en nyare webbläsare så ska webbplatsen fungera.

För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Tillgänglighet

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service avseende webbplatser och mobila applikationer gäller för KI. Karolinska Institutet strävar mot att informationen på webben ska vara tillgänglig för så många människor som möjligt. Som stöd i det arbetet har vi utvecklat ki.se i enlighet med de riktlinjer som anges av WCAG 2.1. 

KI är också skyldiga att regelbundet lämna en tillgänglighetsredogörelse.

Alla webbredaktörer som publicerar på ki.se ska vara utbildade och ha kännedom om tillgänglighetsfrågor. Vi har anpassningar i vårt webbpubliceringssystem som stödjer redaktörers arbete att tillgängliggöra webben.