Om institutionen för medicin, Huddinge

Vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) bedriver vi grund- och forskarutbildning samt forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält som täcker in samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar. Institutionen består av sex avdelningar med totalt cirka 60 forskargrupper. Vi ger ett flertal kurser inom läkarprogrammet och bedriver omfattande forskning och utveckling kring medicinskt lärande.

Hitta till oss - karta över KI Campus Flemingsberg