Om institutionen för medicin, Huddinge

Institutionen för medicin i Huddinge bedriver grund- och forskarutbildning samt forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält som täcker in samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar. Institutionen består av sex avdelningar med cirka 60 forskargrupper, samt en lokal centrumbildning. Vi ger ett flertal kurser inom läkarprogrammet och bedriver omfattande forskning och utveckling kring medicinskt lärande.