Om institutionen för medicin, Huddinge

Institutionen för medicin i Huddinge bedriver grund- och forskarutbildning, samt forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält som täcker in samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar. Institutionen består av sex avdelningar med totalt cirka 60 forskargrupper. Vi ger ett flertal kurser inom läkarprogrammet och bedriver omfattande forskning och utveckling kring medicinskt lärande.

Hitta till MedH - karta över Campus Flemingsberg