Skip to main content

Avdelningen för infektionssjukdomar och hud

Avdelningens forskning fokuserar på studier hur samspelet mellan människa och mikroorganismer leder till sjukdom och hur detta kan behandlas och förebyggas.

Avdelningen är internationellt framgångsrik inom antimikrobiell behandling och har även en lång tradition av globala samarbeten med partners i Afrika och Asien. Visionen är att vara ett internationellt ledande translationellt forskningscentrum där ny behandling och diagnostik snabbt appliceras i sjukvården.

Forskning

Forskningen sträcker sig från experimentell till klinisk forskning med fokus på translationella aspekter, inklusive kliniska prövningar av antimikrobiell behandling och vaccin.

Kontakt

Avdelningen för infektionssjukdomar och hud

Adress: I73, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, 141 86 Stockholm

Avdelningschef

Professor/överläkare

Anders Sönnerborg

Enhet: Enheten för infektion och hud
E-post: Anders.Sonnerborg@ki.se

Administratör

Administratör

Mary Hyll

Telefon: 08-585 819 19
Enhet: Enheten för infektion och hud
E-post: Mary.Hyll@ki.se