Avdelningen för infektionssjukdomar och hud

Avdelningens forskning fokuserar på studier hur samspelet mellan människa och mikroorganismer leder till sjukdom och hur detta kan behandlas och förebyggas.

Forskningsområde

Avdelningen är internationellt framgångsrik inom antimikrobiell behandling och har även en lång tradition av globala samarbeten med partners i Afrika och Asien. Visionen är att vara ett internationellt ledande translationellt forskningscentrum där ny behandling och diagnostik snabbt appliceras i sjukvården.

Forskningen sträcker sig från experimentell till klinisk forskning med fokus på translationella aspekter, inklusive kliniska prövningar av antimikrobiell behandling och vaccin.

Avdelningschef

Anders Sönnerborg

Professor/överläkare
Sönnerborg
H5 Laboratoriemedicin

Anders Sönnerborg forskargrupp

HIV-1 and hepatitis

Avdelningsadministratör

Mary Hyll

Administratör
08-585 819 19
Administrativa kansliet
H7 Medicin, Huddinge

Adress

Avdelningen för infektionssjukdomar och hud, 173, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 86 Stockholm.

Forskargrupper

Forskningen vid grupperna förklaras i huvudsak på engelska.

Soo Aleman: Clinical and translational studies on viral hepatitis (se gruppsidan på engelska).

Lennart Emtestam: Hudsjukdomar

Piotr Nowak: Team Microbiota-Inflammation (se gruppsidan på engelska)

Kristoffer Strålin: Sepsis and Covid-19 

Medarbetare vid avdelningen, A-Ö