Avdelningen för hematologi/HERM

Avdelningens uppdrag är att förena framstående klinisk vård och forskning i en translationell miljö. På vår avdelning finns ett nära samarbete mellan grupper inom grundläggande, translationell och klinisk forskning.

Avdelningen för Hematologi/HERM huserar i Neo, Campus Flemingsberg i Huddinge. Foto: Martin Stenmark

Forskning

Fokus ligger på att förbättra förståelse och behandling av hematologiska sjukdomar samt att undersöka grundläggande cellulära, molekylära och immunologiska mekanismer med betydelse för hematopoes, cellterapi och tumörutveckling. Forskningsprogrammet omfattar allt från kliniska prövningar till grundläggande tumörbiologi och cellulära mekanismer, och bygger på ett nära translationellt samarbete mellan olika forskargrupper. 

En viktig strävan är att lärdomarna - både vad gäller biologi och terapeutiska resultat - av varje patient ska bidra till framtida kunskap och bättre diagnostiska och terapeutiska verktyg. Avdelningen erbjuder kurser för doktorander, och ett program för forskarutbildning. Vi välkomnar begåvade studenter, kliniker samt intresserade av grundforskning att ansöka om positioner.

  Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)

  Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM) är ett translationellt forskningscenter för forskning inom hematologi, hemopoiesis, immunologi och cellterapi.

  De flesta forskargrupperna vid avdelningen för hematologi är verksamma vid HERM, men en del har sin huvudsakliga verksamhet utanför detta centrum.

  Fördjupad information om forskningen vid avdelningen för hematologi/HERM finns på engelska

   Kontakt avdelningschef

   Eva Hellström Lindberg

   Avdelningschef
   Hellström Lindberg

   Avdelningsadministratör

   Sara Von Bahr Grebäck

   Administratör
   Hellström Lindberg

   Övrig personal

   Anne-Sofie Johansson

   Lab manager

   Belinda Pannagel

   Ansvarig för FACS facility

   Adress

   För besök:
   Medicinaren 25/Neo
   HERM plan 7
   Blickagången 16
   141 52 Huddinge

   Postadress:
   Karolinska Institutet
   Medicinaren 25/Neo
   HERM plan 7
   141 83 Huddinge

   Forskargrupper avdelningen för hematologi