Avdelningen för hematologi/HERM

Avdelningens uppdrag är att förena framstående klinisk vård och forskning i en translationell miljö. På vår avdelning finns ett nära samarbete mellan grupper inom grundläggande, translationell och klinisk forskning.

Avdelningen för Hematologi/HERM finns i Neo, Campus Flemingsberg i Huddinge. Foto: Martin Stenmark

Om forskningen vid avdelningen

Fokus ligger på att förbättra förståelse och behandling av hematologiska sjukdomar samt att undersöka grundläggande cellulära, molekylära och immunologiska mekanismer med betydelse för hematopoes, cellterapi och tumörutveckling. Forskningsprogrammet omfattar allt från kliniska prövningar till grundläggande tumörbiologi och cellulära mekanismer, och bygger på ett nära translationellt samarbete mellan olika forskargrupper. 

En viktig strävan är att lärdomarna - både vad gäller biologi och terapeutiska resultat - av varje patient ska bidra till framtida kunskap och bättre diagnostiska och terapeutiska verktyg. Avdelningen erbjuder kurser för doktorander, och ett program för forskarutbildning. Vi välkomnar begåvade studenter, kliniker samt intresserade av grundforskning att ansöka om positioner.

Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)

De flesta forskargrupperna vid avdelningen för hematologi är verksamma vid Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM), men en del har sin huvudsakliga verksamhet utanför detta centrum.

Centrum för hematologi och regenerativ medicin är ett translationellt forskningscenter för forskning inom hematologi, hemopoiesis, immunologi och cellterapi.

Avdelningen för hematologi/HERM sitter i forskningsbyggnaden Neo på Campus Flemingsberg/KI Syd. I Neo delar omkring 400 forskare från olika institutioner utrymme, samt ett flertal core faciliteter.

Forskargrupper hematologi

Forskargrupper HERM

Fördjupad information om forskningen vid avdelningen för hematologi/HERM finns på engelska

Avdelningschef

Eva Hellström Lindberg

Delat ordförandeskap HERM och Ordförande Hematologi avd.
Hellström Lindberg

Yenan Bryceson

Delat ordförandeskap, HERM
Bryceson

Avdelningsadministration

Sri Sahlin

Administratör
08-524 837 36

Övrig personal

Anne-Sofie Johansson

Lab manager

Belinda Pannagel

Ansvarig för FACS facility

Besöksadress

Medicinaren 25/Neo
HERM plan 7
Blickagången 16
141 52 Huddinge

Postadress

Karolinska Institutet
Medicinaren 25/Neo
HERM plan 7
141 83 Huddinge

Leveransadress

Karolinska Institutet
H7/HERM/Rumsnummer/Mottagare
Hälsovägen 7C (lastkaj)
Neo, hiss M1, plan 8 (godsmottagningen)
141 57 Huddinge
Sverige