Avdelningen för gastroenterologi och reumatologi

Forskningen vid avdelningen fokuserar framförallt på hepatologi, pankreatologi och funktionella magtarmsjukdomar. Forskningen utförs med många olika tekniker som epidemiologi, patientnära forskning med randomiserade studier liksom avancerade studier på material från patienter.

Om vår forskning

På avdelningen för Gastroenterologi och reumatologi, bedriver vi forskning inom medicinsk gastroenterologi. Forskningen baseras framför allt på de stora grupper av patienter med väldefinierade sjukdomar som vi under många år byggt upp.

Hepatologi

Inom hepatologi bedrivs kliniska, epidemiologiska och translationella studier där metabola leversjukdomar är ett fokusområde. Fettlever ingår i det metabola syndromet och prevalensen cirrhos ökar på grund av fettlever. Vi bedriver studier med syfte att identifiera riskpatienter, hitta nya behandlingsstrategier och förebygga allvarlig leversjukdom. Cirrhos ökar risken för primär levercancer och är en av komplikationerna till kronisk leversjukdom. Studier inom HCC bedrivs med syfte att utvärdera biomarkörer för diagnos och prognos. Studier med kartläggning av tumörers karakteristika för att ge skräddarsydd behandling (personalised medicine) pågår också. Forskningen vid autoimmun leversjukdom och särskilt primär skleroserande cholangit som är en av de autoimmuna leversjukdomarna syftar till att utveckla nya diagnostiska och prognostiska verktyg, söka efter tidiga cancermarkörer och nya behandlingsstrategier.

Pankreassjudomar

Forskningen inom pankreassjudomar omfattar kliniska och translationella studier av på kronisk och autoimmun pankreatit och pankreasinsufficiens. Studier av kopplingen mellan den endoskrina och exokrina axeln är särskilt i fokus (diabetes mellitus, metaboliskt syndrom, osteopati och sarkopeni associerad med pankreassjukdomar).

Reumatologisk forskning

Den reumatologiska forskningen fokuserar på sjukdomarna reumatoid artrit och systemisk lupus erythematosus. Forskningen inom gastroenterologi och hepatologi inriktar sig på inflammatoriska förändringar som leder till funktionsstörningar, fibros och i senare skeden cancer i tarm och lever.

Avdelningschef

Annika Bergquist

Avdelningschef, Professor, adjungerad
Bergquist
H7 Medicin, Huddinge

Avdelningsadministratör

Annika Roback

Administratör
Bergquist
H7 Medicin, Huddinge

Adress

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, C1:77  | 141 86 Huddinge 

Annika Bergquist

Adjungerad professor

Hannes Hagström

Anknuten till Forskning

Per Stål, Staffan Wahlin

Stål och Wahlin forskargrupp

Per Stål

Adjungerad professor
08-585 823 29

Staffan Wahlin

Anknuten till Forskning

Medarbetare, A-Ö

AB
Innehållsgranskare:
2022-10-18