Skip to main content

Avdelningen för gastroenterologi och reumatologi

Avdelningen för gastroenterologi och reumatologi består av två skilda verksamheter som har inflammation gemensamt. Här finns forskargrupper inom inflammatoriska och metabola leversjukdomar, cholestatiska leversjukdomar, gastrointestinala motilitetsstörningar och reumatologi.

Forskning

Den reumatologiska forskningen fokuserar på sjukdomarna reumatoid artrit och systemisk lupus erythematosus. Forskningen inom gastroenterologi och hepatologi inriktar sig på inflammatoriska förändringar som leder till funktionsstörningar, fibros och i senare skeden cancer i tarm och lever.

Ofta rör det sig om stora patientgrupper som lider av dessa sjukdomar. Upp till tio procent lider av motilitetsstörningar, och leversjukdomar ökar i samhället. Vår forskning baseras framför allt på de stora grupper av patienter med väldefinierade sjukdomar som vi under många år byggt upp. Forskningen utförs med många olika tekniker som epidemiologi, patientnära forskning med randomiserade studier liksom avancerade studier på material från patienterna.

Kontakt

Avdelningschef

Annika Bergquist

Enhet: Enheten för gastroenterologi och reumatologi
Institution: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: Annika.Bergquist@ki.se

Administratör

Annika Karlsson

Telefon: 08-585 800 93
Enhet: Enheten för gastroenterologi och reumatologi
E-post: annika.m.karlsson@ki.se