Skip to main content

Administration MedH

Institutionens centrala ledningsadministration ger administrativ service till studenter, doktorander och forskare. Vid respektive avdelning finns också en avdelningsadministratör.

Besöks- och leveransadress

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Institutionen för Medicin Huddinge, C2:94 (plan 9, centralhallen).

Postadress

Institutionen för medicin, Huddinge, H7, Administrationen, C2:94, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 141 86 Stockholm, Sweden

Institutionsledning

Jan Bolinder

Prefekt
852483301
H7.Endokrinologi och diabetes.Bolinder

Klas Karlsson

Administrativ chef
H7.Administrativa kansliet

Ekonomi

Therese Lind

Bitr. administrativ chef
H7.Administrativa kansliet.Ekonomienheten

Shamima Shah

Ekonomihandläggare
H7.Administrativa kansliet.Ekonomienheten

Gulaid Ismail

Ekonomihandläggare
H7.Administrativa kansliet.Ekonomienheten

HR

H7.Administrativa kansliet.HR-enheten

Anna Pavlovic

HR handläggare
H7.Administrativa kansliet.HR-enheten

Annamaj Stolt

HR handläggare - tjänstledig
H7.Administrativa kansliet.HR-enheten

Arkivarie/ registrator 

Staffan Törestad

Arkivarie/registrator

Kommunikation 

Emma Karlsson

Kommunikatör

Amanda Klein

Forskningskoordinator
H7.Gastroenterologi och Reumatologi.Bergqvist

Utbildningsadministration 

Yvonne Edlund

Utbildningsadministratör
H7.Administrativa kansliet

Mary Hyll

Utbildningsadministratör
08-585 819 19
H7.Administrativa kansliet

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör
H7.Administrativa kansliet

Karin Sendek

Utbildningsadministratör
H7.Administrativa kansliet

Avdelningsadministration 

Margit Ekström

Avdelningsadministratör
H7.CIM.Norrby-Teglund

Lena Emtestam

Avdelningsadministratör

Lena Lindberg

Avdelningsadministratör

Sri Sahlin

Avdelningsadministratör
08-524 837 36
H7.Hematologi.Hellström Lindberg

Sara Von Bahr Grebäck

Forskningssekreterare, PA för Eva Hellström- Lindberg

Annette Öster Fernström

Administratör, PA - Föräldraledig
H7.Hematologi.Hellström Lindberg