Skip to main content

Administration MedH

Institutionens centrala ledningsadministration ger administrativ service till studenter, doktorander och forskare. Vid respektive avdelning finns också en avdelningsadministratör.

Besöks- och leveransadress

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Institutionen för Medicin Huddinge, C2:94 (plan 9, centralhallen).

Postadress

Institutionen för medicin, Huddinge, H7, Administrationen, C2:94, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 141 86 Stockholm, Sweden

Institutionsledning

Jan Bolinder

Prefekt
Administrativa Kansliet

Klas Karlsson

Administrativ chef
Administrativa Kansliet

Ekonomi

Therese Lind

Bitr. administrativ chef
Administrativa Kansliet

Shamima Shah

Ekonomihandläggare
Administrativa Kansliet

Gulaid Ismail

Ekonomihandläggare
Ekonomienheten

HR

Administrativa Kansliet

Anna Pavlovic

HR handläggare
Administrativa Kansliet

Annamaj Stolt

HR handläggare - tjänstledig
Prefektkansliet

Arkivarie/ registrator 

Staffan Törestad

Arkivarie/registrator

Kommunikation 

Emma Karlsson

Kommunikatör
Administrativa Kansliet

Amanda Klein

Forskningskoordinator

Utbildningsadministration 

Yvonne Edlund

Utbildningsadministratör
Administrativa Kansliet

Mary Hyll

Utbildningsadministratör
Enheten för infektion och hud

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör
Administrativa Kansliet

Karin Sendek

Utbildningsadministratör
Administrativa Kansliet

Avdelningsadministration 

Margit Ekström

Avdelningsadministratör
Centrum för infektionsmedicin

Lena Emtestam

Avdelningsadministratör
Enheten för metabolism

Lena Lindberg

Avdelningsadministratör
Enheten för endokrinologi och diabetes

Sri Sahlin

Avdelningsadministratör
Enheten för hematologi

Sara Von Bahr Grebäck

Forskningssekreterare, PA för Eva Hellström- Lindberg
Enheten för hematologi

Annette Öster Fernström

Administratör, PA - Föräldraledig
Enheten för hematologi