Utbildningsnämnden vid LIME

Utbildningsnämnden handlägger och ansvarar för utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå vid institutionen.

Möten 2021

  • 3 februari kl. 13.00-15.30

  • 3 mars kl.13.00-15.30

  • 5 maj kl.13.00-15.30

  • 8 september kl.13.00-15.30

  • 20 oktober kl.13.00-15.30

  • 10 november kl.13.00-15.30

Ledamöter

Mia von Knorring

Ordförande och GUA

Madelen Lek

Viceordförande
08-524 868 06

Programdirektorer

Nadia Davoody

Masterprogrammet i Hälsoinformatik
0702479503

Madelen Lek

Masterprogrammet i Bioentrepreneurskap
08-524 868 06

Carl Savage

Masterprogrammet i Hälsoekonomi, policy och management
08-524 879 00

Lärarrepresentanter

Hanna Jansson

Enhetschef/projektansvarig

Representant från annan institution på KI

Charlotte Leanderson

Anknuten till Undervisning/handledning

Studentrepresentanter

Ahmed Kamaleldin

Masterprogrammet i Bioentrepreneurskap

Viktória Molnár

Masterprogrammet i Hälsoekonomi, policy och management

Jan Lorenz

Masterprogrammet i Hälsoinformatik

Avnämarerepresentant

Anna-Maria Nygren

Avnämarerepresentant

Övriga ledamöter LIME

Carl Johan Sundberg

Professor, Prefekt LIME

Malin Sandell

Studievägledare

Maria Appelgren

Utbildningsadministratör

Handläggare utbildningsnämnden

Liisa Olsson

Utbildningsadministratör

Kontakt

Vid frågor kontakta oss gärna på un@lime.ki.se

Protokoll

2021