Utbildningsnämnden vid LIME

Utbildningsnämnden handlägger och ansvarar för utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå vid institutionen.

Möten 2022

  • 2 februari kl. 13.00-15.00

  • 24 mars kl.13.00-15.00

  • 18 maj planeringsdag kl. 09.00-12.00 Möte kl.13.00-15.00

  • 6 september kl.13.00-15.00

  • 19 oktober kl.13.00-15.00

  • 9 november budgetmöte kl.13.00-14.00

  • 7 december kl. 13.00-15.00

Ledamöter

Mia von Knorring

Ordförande och GUA

Madelen Lek

Viceordförande
08-524 868 06

Programdirektorer

Nadia Davoody

Masterprogrammet i Hälsoinformatik
0702479503

Madelen Lek

Masterprogrammet i Bioentrepreneurskap
08-524 868 06

Niklas Zethraeus

Masterprogrammet i Hälsoekonomi, policy och management

Lärarrepresentanter

Hanna Jansson

Senior forskare

Vakant

Vakant

Representant från annan institution på KI

Charlotte Leanderson

Anknuten till Undervisning/handledning

Studentrepresentanter

  • Robert Wittram, Masterprogrammet i Hälsoekonomi, policy och management
  • Zoltan Nemeth, Masterprogrammet i Hälsoekonomi, policy och management

Avnämarerepresentant

  • Marwa Ahmed, Region Stockholm

Övriga ledamöter LIME

Carl Johan Sundberg

Professor, Prefekt LIME

Malin Sandell

Studievägledare

Maria Appelgren

Utbildningsadministratör

Handläggare utbildningsnämnden

Liisa Olsson

Utbildningsadministratör

Kontakt

Vid frågor kontakta oss gärna på un@lime.ki.se