Skip to main content

Utbildningsnämnden vid LIME

Utbildningsnämnden handlägger och ansvarar för utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå vid institutionen.

Ledamöter

Ordförande och GUA

Mia von Knorring

Forskare

Programdirektörer

Masterprogrammet i Bioentrepreneurskap

Madelen Lek

Projektledare

Masterprogrammet i Hälsoekonomi, policy och management

Niklas Zethraeus

Forskare

Masterprogrammet i Hälsoinformatik

Nadia Davoody

Lektor, biträdande

Lärarrepresentanter

Britt-Marie Bernhardson

Projektledare

Mia von Knorring

Forskare

Representant från annan institution på KI

Studentrepresentanter

Youssef Elsharabasy

Studentrepresentant

Masterprogrammet i Bioentrepreneurskap

Aletta Boerkoel

Studentrepresentant

Masterprogrammet i Hälsoekonomi, policy och management

Maryma Razavi

Studentrepresentant

Masterprogrammet i Hälsoinformatik

Avnämarerepresentant

Anna-Maria Nygren

Avnämarerepresentant

Övriga ledamöter LIME

Carl Johan Sundberg

Professor, Prefekt LIME

Liselott Salomonsson

Studievägledare

Maria Appelgren

Utbildningsadministratör

Liisa Olsson

Utbildningsadministratör

Handläggare utbildningsnämnden

Lena Björk

Utbildningsadministratör
08-524 801 28
08-524 801 28