Utbildningsnämnden vid LIME

Utbildningsnämnden handlägger och ansvarar för utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå vid institutionen.

Möten 2023

  • 8 februari kl. 13.00-15.00

  • 29 mars kl. 13.00-15.00

  • 10 maj planeringsdag kl. 09.00-12.00 Möte kl.13.00-15.00

Ledamöter

Mia von Knorring

Ordförande och GUA

Madelen Lek

Viceordförande
08-524 868 06

Programdirektorer

Nadia Davoody

Masterprogrammet i Hälsoinformatik
0702479503

Madelen Lek

Masterprogrammet i Bioentrepreneurskap
08-524 868 06

Niklas Zethraeus

Masterprogrammet i Hälsoekonomi, policy och management

Lärarrepresentanter

Hanna Jansson

Senior forskare

Vakant

Vakant

Representant från annan institution på KI

Charlotte Leanderson

Anknuten till Undervisning/handledning

Studentrepresentanter

  • Robert Wittram, Masterprogrammet i Hälsoekonomi, policy och management
  • Zoltan Nemeth, Masterprogrammet i Hälsoekonomi, policy och management
  • Ala Abdallah, Masterprogrammet i bioentreprenörskap

Avnämarerepresentant

  • Marwa Ahmed, Region Stockholm

Övriga ledamöter LIME

Carl Johan Sundberg

Professor, Prefekt LIME

Malin Sandell

Studievägledare

Maria Appelgren

Utbildningsadministratör

Liisa Olsson

Utbildningsadministratör

Handläggare utbildningsnämnden

Lena Björk

Utbildningsadministratör
08-524 801 28

Kontakt

Vid frågor kontakta oss gärna på un@lime.ki.se

MV
Innehållsgranskare:
Liisa Olsson
2022-12-22