Skip to main content

Utbildningsnämnden vid LIME

Utbildningsnämnden handlägger och ansvarar för utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå vid institutionen.

Ledamöter

Ordförande och GUA

Mia von Knorring

Forskare
08-524 868 24
MMC/PROCOME
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Programdirektörer

Masterprogrammet i Bioentrepreneurskap

Madelen Lek

Projektledare
08-524 868 06
Unit for bioentrepreneurship (UBE)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Masterprogrammet i Hälsoekonomi, policy och management

Niklas Zethraeus

Forskare
08-524 860 97
MMC/Health Economics and Economic Evaluation
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Masterprogrammet i Hälsoinformatik

Nadia Davoody

Lektor, biträdande
08-524 864 86
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Lärarrepresentanter

Britt-Marie Bernhardson

Projektledare
072-167 89 11
Innovative Care Research
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
CHE/Hälsomått och ekonomisk utvärdering
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Mia von Knorring

Forskare
08-524 868 24
MMC/PROCOME
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Representant från annan institution på KI

Sektionen för allmänmedicin och primärvård
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1

Studentrepresentanter

Youssef Elsharabasy

Studentrepresentant

Masterprogrammet i Bioentrepreneurskap

Aletta Boerkoel

Studentrepresentant

Masterprogrammet i Hälsoekonomi, policy och management

Maryma Razavi

Studentrepresentant

Masterprogrammet i Hälsoinformatik

Avnämarerepresentant

Anna-Maria Nygren

Avnämarerepresentant

Övriga ledamöter LIME

Carl Johan Sundberg

Professor, Prefekt LIME

Liselott Salomonsson

Studievägledare
08-524 833 27
Institutionsadministration_Utbildningsnämnd
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Maria Appelgren

Utbildningsadministratör
08-524 836 98
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Liisa Olsson

Utbildningsadministratör
08-524 872 37
Unit for bioentrepreneurship (UBE)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Handläggare utbildningsnämnden

Lena Björk

Utbildningsadministratör
08-524 801 28
Institutionsadministration
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9