Kontakt till utbildning på LIME

Kontaktuppgifter till administratörer, handläggare, studievägledare och ansvariga för utbildningen på LIME.

Grund- och avancerad nivå

Profile image

Madelen Lek

Biträdande GUA
+46852486806
Profile image

Lena Björk

Handläggare utbildningsnämnden
+46852480128

Utbildningsadministratörer

Profile image

Maria Appelgren

Centrum för hälsoinformatik (HIC) och Medical Management Centrum (MMC)
Profile image

Liisa Olsson

Enheten för bioentreprenörskap (UBE)
+46852487237
Profile image

Annelie Jonsson

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
Profile image

Anna Johansson

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)
Profile image

Beatrice Johansson

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Forskarutbildning

Profile image

Per Palmgren

Studierektor för forskarutbildningen
+46852485294
Profile image

Stefano Bonacina

Biträdande studierektor för forskarutbildningen
Profile image

Ingrid Smedberg

Handläggare forskarutbildning

Studievägledare Masterprogram och fristående kurser

Profile image

Malin Sandell

Studievägledare
MV
Innehållsgranskare:
2023-12-22