Masterprogram på LIME

Samtliga program på LIME förmedlar kunskaper och färdigheter som ger vetenskapligt grundade förutsättningar att arbeta inom vård och omsorg samt leda och kontinuerligt utveckla verksamhet och arbetsmiljö i samverkan med andra.

Masterprogrammet i hälsoinformatik vänder sig till dig som är intresserad av IT och teknik och som vill kunna tillämpa dina kunskaper och färdigheter inom medicin, vård och omsorg. Du får lära dig metoder som är nödvändiga för att utveckla vården genom datorbaserad informations- och kunskapshantering.

  • 120 hp
  • 2 år
  • Examen: Masterexamen utfärdas gemensamt av Stockholms Universitet och Karolinska Institutet

Masterprogrammet i bioentreprenörskap riktar sig till dig som vill arbeta med utveckling och ledning av projekt och företag inom livsvetenskaperna. Du har din bakgrund inom hälso- och sjukvård, medicin, naturvetenskap eller teknologi.

  • 120 hp
  • 2 år
  • Examen: Medicine masterexamen

Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management är multidisciplinärt och har ett globalt perspektiv. Medical management handlar om hur medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt materiella och finansiella resurser bäst kan utnyttjas för att förbättra människors hälsa.

  • 120 hp
  • 2 år
  • Examen: Medicine masterexamen

Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter till respektive studierektor för programmen på sidan Utbildningsnämnden vid LIME.

MV
Innehållsgranskare:
2023-10-24