Utbildningsnämnden vid LIME

Utbildningsnämnden handlägger och ansvarar för utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå vid institutionen.

Möten 2024

  • 31 januari kl. 13.00-16.00
  • 6 mars kl. 13.00-15.00
  • 25 april planeringsdag kl. 09.00-16.00 Möte kl.14.00-15.00
  • 11 september kl. 13.00-15.00
  • 23 oktober kl. 13.00-15.00
  • 6 november kl. 13.00-14.00
  • 27 november kl. 13.00-15.00

Ledamöter

Profile image

Mia Von Knorring

Ordförande och GUA
Profile image

Madelen Lek

Viceordförande
+46852486806

Programdirektorer

Profile image

Nadia Davoody

Masterprogrammet i Hälsoinformatik
Profile image

Madelen Lek

Masterprogrammet i Bioentrepreneurskap
+46852486806
Profile image

Niklas Zethraeus

Masterprogrammet i Hälsoekonomi, policy och management

Lärarrepresentanter

Profile image

Hanna Jansson

Senior Forskare
Profile image

Ulrik Kihlbom

Professor

Representant från annan institution på KI

Vakant

Studentrepresentanter

Kent Fredriksdotter - Masterprogrammet i hälsoinformatik
Filipa Alpeza - Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management
Sushmita Sruti Choudhury, Masterprogrammet i bioentreprenörskap

Avnämarerepresentant

  • Marwa Ahmed, Region Stockholm

Övriga ledamöter LIME

Malin Sandell

Studievägledare
Profile image

Maria Appelgren

Utbildningsadministratör
Profile image

Liisa Olsson

Utbildningsadministratör
+46852487237

Handläggare utbildningsnämnden

Profile image

Lena Björk

Utbildningsadministratör
+46852480128

Kontakt

Vid frågor kontakta oss gärna på un@lime.ki.se

MV
Innehållsgranskare:
Lena Björk
2024-03-13