Medical Management Centrum (MMC)

This page in English

Vid Medical Management Center studerar olika forskargrupper hur medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt materiella och finansiella resurser bäst kan utnyttjas för att förbättra människors hälsa.

Vi samverkar nationellt, regionalt och lokalt med myndigheter, sjukvårdshuvudmän, vårdgivare och patientföreträdare samt med utbildnings- och forskningsinstitutioner inom medicin och vård. Vi fungerar också som kunskapsförmedlare och forskningsanknutet stöd för förändrings- och utvecklingsarbete. Vår ambition är att utveckla ny kunskap genom växelverkan med våra samarbetspartners och fruktbara möten mellan teori och praktik.

Aktuellt

MMC kalender

Datum Event
22 mar 2019 - 13:00 Disputation: Johan Mesterton
09 maj 2019 - 14:00 Journal Club i hälsoekonomi 9 maj