Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp

Nu erbjuder Karolinska Institutet denna uppskattade och mycket efterfrågade utbildning som uppdragsutbildning. Närmare 3000 kursdeltagare har genomgått denna utbildning med genomgående mycket höga utvärderingar. 

Utbildningen har utvecklats under många årtionden utifrån deltagarnas förväntningar och utvärderingar till att blir den utbildning som bäst bemöter behovet hos dagens, och även framtida, chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.   

Som deltagare får du utveckla ditt personliga ledarskap i förhållande till ditt nuvarande eller framtida ledar- eller chefsuppdrag inom organisationen och får ökad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling baserat i ämnesområdets vetenskapliga grund. 

Beskrivning av utbildningen

Utbildningen ökar din förmåga att utöva ledarskap på ett mer professionellt sätt genom att du utvecklar din förmåga att förstå hur du ska använda dina personliga styrkor i din ledarroll/chefsuppdrag  i förhållande till organisationens mål och syfte. Du ges möjlighet att reflektera över ditt eget ledarbeteende och personliga ledarskap. Du får ökad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling baserat på forskningsområdets vetenskapliga grund.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av fyra delkurser om 7,5 hp, dessa fyra delkurser går även att läsas var för sig. 

Kontakta oss för mer infomation om vardera delkurs!

  • Ledarskap och organisation (mer information om kursstart för hösten 2019 kommer inom kort)
  • Organisation, styrning och organisering (mer information om kursstart för hösten 2019 kommer inom kort)
  • Ledarskap – personlig utveckling (mer information om kursstart för våren 2020 kommer inom kort)
  • Ledarskap och förändringsarbete (mer information om kursstart för våren 2020 kommer inom kort)

Utbildningens syfte

  • Att utifrån grundläggande teori och ett vetenskapligt förhållningssätt utveckla deltagarnas förmåga att förstå relationen mellan person och roll i relation till organisationens mål och övergripande syfte.
  • Att utveckla sin kompetens och identitet som chef/ledare.
  • Att utifrån teoribildning inom ämnesområdet studera organisationens uppbyggnad samt förstå hur den förhåller sig till sin omvärld.

Ämnesområdet behandlas utifrån ett utvecklings- och förändringsperspektiv.

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

Nästa utbildningsstart planeras till hösten 2019 med start vecka 35.

Preliminära kursveckor är:

HT 2019: v. 35, 38, 42, 46 och 50.

VT 2020: Information kommer under hösten

Utbildningen ges på halvfart under ett års tid. Schemalagd undervisning ges vid institutionen under cirka fem kursveckor per termin. 

Vem riktar sig utbildningen till

Utbildningen riktar sig till nuvarande eller framtida chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.

Förkunskaper

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård, tandvård, social omsorg eller annat relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde och minst 2 års yrkeserfarenhet inom nämnda verksamhetsområden.

Deltagarna ska ha arbetat i en ledande befattning eller ha som avsikt att arbeta i en ledande befattning. 

Kostnad

99 500 SEK exkl. moms

Anmäl dig

Anmäl dig till utbildningen.

Kontakt

Vid administrativa frågor:

Projektkoordinator

Susanna Sjunneryd

Telefon: 08-524 864 32
Enhet: Uppdragsutbildning
Institution: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: susanna.sjunneryd@ki.se

Uppdragsutbildning