Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp

Nu erbjuder Karolinska Institutet denna uppskattade och mycket efterfrågade utbildning som uppdragsutbildning med utbildningsstart i september 2017. Närmare 3000 kursdeltagare har genomgått denna utbildning med genomgående mycket höga utvärderingar. 

Utbildningen har utvecklats under många årtionden utifrån deltagarnas förväntningar och utvärderingar till att blir den utbildning som bäst bemöter behovet hos dagens, och även framtida, chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.   

Som deltagare får du utveckla ditt personliga ledarskap i förhållande till ditt nuvarande eller framtida ledar- eller chefsuppdrag inom organisationen och får ökad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling baserat i ämnesområdets vetenskapliga grund. 

Beskrivning av utbildningen

Utbildningen ökar din förmåga att utöva ledarskap på ett mer professionellt sätt genom att du utvecklar din förmåga att förstå hur du ska använda dina personliga styrkor i din ledarroll/chefsuppdrag  i förhållande till organisationens mål och syfte. Du ges möjlighet att reflektera över ditt eget ledarbeteende och personliga ledarskap. Du får ökad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling baserat på forskningsområdets vetenskapliga grund.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av fyra delkurser om 7,5 hp, dessa fyra delkurser går även att läsas var för sig.

Ledarskap och organisation

Organisation, styrning och organisering

Ledarskap – personlig utveckling

Ledarskap och förändringsarbete

Utbildningens syfte

  • Att utifrån grundläggande teori och ett vetenskapligt förhållningssätt utveckla deltagarnas förmåga att förstå relationen mellan person och roll i relation till organisationens mål och övergripande syfte.
  • Att utveckla sin kompetens och identitet som chef/ledare.
  • Att utifrån teoribildning inom ämnesområdet studera organisationens uppbyggnad samt förstå hur den förhåller sig till sin omvärld.

Ämnesområdet behandlas utifrån ett utvecklings- och förändringsperspektiv.

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges höstterminen 2017 och vårterminen 2018.

Preliminära kursveckor är:

HT 2017: 36, 39, 42, 46 och 50.

VT 2018: 4, 8, 12, 16 och 20.

Undervisning vid institutionen sker i princip mellan kl. 09:00-16:00, måndag till torsdag under kursveckorna.

Fredagar är det studier individuellt eller i grupp. (Vissa förändringar kan dock behöva göras)

Vem riktar sig utbildningen till

Utbildningen riktar sig till nuvarande eller framtida chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.

Förkunskaper

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård, tandvård, social omsorg eller annat relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde och minst 2 års yrkeserfarenhet inom nämnda verksamhetsområden.

Deltagarna ska ha arbetat i en ledande befattning eller ha som avsikt att arbeta i en ledande befattning. 

Kostnad

98 000 SEK exkl. moms

Anmäl dig till utbildningen här

Kontakt

Vid frågor gällande utbildningens innehåll och upplägg:

Kursledare, universitetsadjunkt

Hannele Moisio

Telefon: 08-524 836 22
E-post: hannele.moisio@ki.se

Vid administrativa frågor:

Projektkoordinator

Christina Bäckman

Telefon: 08-524 864 44
E-post: christina.backman@ki.se

 

Uppdragsutbildning