SCOPE - en webbkurs för unga

Webbkursen SCOPE utvärderas i ett forskningsprojekt som är ett samarbete mellan KIND, Karolinska Institutet och Internethabiliteringen, Stockholms läns sjukvårdsområde.

Den internetbaserade kursen SCOPE

När man har fått en diagnos inom autismspektrumet kan man ha en hel del funderingar om vad det egentligen betyder. Vad är autismspektrumtillstånd (AST)? Vad är Aspergers syndrom? Vad betyder det för mig? Vilka är mina starka sidor? Vad har jag svårt för?

Personer med AST kan vilja veta mer om diagnosen och kan behöva ställa frågor – då är det viktigt att få tydlig och korrekt information. Det är inte alltid man har lust att gå till en mottagning och prata med någon. Därför har vi tagit fram en internetbaserad kurs om AST för unga 16-25 år.

Forskningsprojektet SCOPE

Vi utvärderar genomförbarhet, deltagarnöjdhet och effekten av den nya internetbaserade kursen. Vi vill veta om kursen SCOPE leder till att man lär sig mer om AST. Vi vill också följa upp hur kursdeltagarna mår. Vi vill såklart veta vad deltagarna tycker om att delta via internet, det vill säga om deltagarna är nöjda med upplägget så att de vill och orkar genomföra hela kursen.

Kursen har utvecklats i samarbete med ungdomar med AST. På det sättet hoppas vi att innehållet känns relevant för andra ungdomar med AST. Hela kursen görs på nätet och alla deltagare har en handledare som de har kontakt med (via en meddelandefunktion) varje vecka. Kursen utförs hemma vid den egna datorn och tar nio veckor att genomföra.

 

Under 2016 har en s.k. pilotstudie slutförts på den nationella plattformen för internetförmedlade insatser, E-tjänster för Stöd och behandling (inloggning via 1177 Vårdguidens e-tjänster). Resultaten från pilotstudien har nyligen publicerats i en vetenskaplig artikel: "Internet-delivered psychoeducation for older adolescents and young adults with autism spectrum disorder (SCOPE): An open feasibility study". Projektet genomförs vid Internethabiliteringsenheten hos Habilitering & Hälsa.

 

Egenanmälan

En större studie startades under 2016 och kommer att välkomna deltagare löpande. Man anmäler sig själv till kursen. Här hittar du en länk till anmälan. (OBS! För professionella gäller att inte skicka en remiss men hjälp gärna ungdomen med AST att skicka in egenanmälan).

Kursen sker hemma eller där deltagaren själv vill, genom en dator med internetuppkoppling. För att kunna nå kursen behöver deltagaren personlig inloggning till 1177 Vårdguidens E-tjänster.

Vi välkomnar deltagare från hela Sverige!

Deltagande i projektet är tillgängligt för personer 16-25 år med en autismspektrumdiagnos som bor i Sverige, läs mer om projektet.

 

Medverkande

Anna Backman (doktorand/forskningssamordnare), Sven Bölte och Tatja Hirvikoski.

Medverkande från Internethabiliteringen

Elisabet Norman-Claesson och Are Mellblom samt annan personal från Habilitering & Hälsa.

Kontakt

 

Anknuten

Tatja Hirvikoski

Enhet:Avdelningen för Neuropsykiatri

E-post:Tatja.Hirvikoski@ki.se