SCOPE - en webbkurs för unga

Webbkursen SCOPE utvärderas i ett forskningsprojekt som är ett samarbete mellan KIND, Karolinska Institutet och Internethabiliteringen, Stockholms läns sjukvårdsområde.

Den internetbaserade kursen SCOPE

När man har fått en diagnos inom autismspektrumet kan man ha en hel del funderingar om vad det egentligen betyder. Vad är autismspektrumtillstånd (AST)? Vad är Aspergers syndrom? Vad betyder det för mig? Vilka är mina starka sidor? Vad har jag svårt för?

Personer med AST kan vilja veta mer om diagnosen och kan behöva ställa frågor – då är det viktigt att få tydlig och korrekt information. Det är inte alltid man har lust att gå till en mottagning och prata med någon. Därför har vi tagit fram en internetbaserad kurs om AST för unga 16-25 år.

Forskningsprojektet SCOPE

Vi utvärderar genomförbarhet, deltagarnöjdhet och effekten av den nya internetbaserade kursen. Vi vill veta om kursen SCOPE leder till att man lär sig mer om AST. Vi vill också följa upp hur kursdeltagarna mår. Vi vill såklart veta vad deltagarna tycker om att delta via internet, det vill säga om deltagarna är nöjda med upplägget så att de vill och orkar genomföra hela kursen.

Kursen har utvecklats i samarbete med ungdomar med AST. På det sättet hoppas vi att innehållet känns relevant för andra ungdomar med AST. Hela kursen görs på nätet och alla deltagare har en handledare som de har kontakt med (via en meddelandefunktion) varje vecka. Kursen utförs hemma vid den egna datorn och tar nio veckor att genomföra.

 

En genomförbarhetsstudie slutfördes 2016 på den nationella plattformen för internetförmedlade insatser, E-tjänster för Stöd och behandling (inloggning via 1177 Vårdguidens e-tjänster). Resultaten från pilotstudien har nyligen publicerades i en vetenskaplig artikel: "Internet-delivered psychoeducation for older adolescents and young adults with autism spectrum disorder (SCOPE): An open feasibility study". En randomiserad kontrollerad studie har pågått sedan 2016, rekryteringen till projektet avslutades i slutet på 2020. Studien kommer att avslutas under 2021.

 

Tillgång till SCOPE i reguljär vård

SCOPE erbjuds för närvarande till personer 16-25 år med en autismspektrumdiagnos som har kontakt inom Habilitering & Hälsa i Region Stockholm. För mer information om hur du kan ta del av SCOPE, gå till https://www.habilitering.se/scope

 

 

Medverkande

Anna Backman (doktorand/forskningssamordnare), Sven Bölte och Tatja Hirvikoski.

Medverkande från Internethabiliteringen

Elisabet Norman-Claesson och Are Mellblom samt annan personal från Habilitering & Hälsa.

Kontakt

 

 

Tatja Hirvikoski

Anknuten till Forskning
Hirvikoski
K6 Kvinnors och barns hälsa