Hälsa och ohälsa hos individer med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar

Svenska nationella hälsoregister ger en möjlighet att studera hälsa och ohälsa hos olika grupper, till exempel personer med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Resultaten kan guida kliniska riktlinjer för hälso- och sjukvård och andra insatser från samhället. Registerstudier görs anonymiserat, vilket innebär att enskilda individers personuppgifter inte är tillgängliga. De epidemiologiska studier som beskrivs här, har vi gjort i samarbete med Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik (MEB) vid Karolinska Institutet.

Mortalitet hos individer med autism

Vi studerade överdödlighet och dödsorsaker bland personer med autism med eller utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning. Data hämtades från Svenska Patientregistret, populationsregistret och Dödsorsaksregistret. Totalt omfattade studien över 20.000 personer med autism och över 2 miljoner personer från den generella populationen.

Premature mortality in autism spectrum disorder.
Hirvikoski T, Mittendorfer-Rutz E, Boman M, Larsson H, Lichtenstein P, Bölte S
Br J Psychiatry 2016 Mar;208(3):232-8

Suicidnära beteenden hos individer med autism

Denna studie fokuserade på suicidnära beteenden, det vill säga suicidförsök och fullbordad suicid, bland personer med autism med eller utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning. Studien omfattade cirka 55,000 individer med autism och hundratusentals referenspersoner från den generella populationen.

Individual risk and familial liability for suicide attempt and suicide in autism: a population-based study.
Hirvikoski T, Boman M, Chen Q, D'Onofrio BM, Mittendorfer-Rutz E, Lichtenstein P, Bölte S, Larsson H
Psychol Med 2020 07;50(9):1463-1474

Mortalitet hos individer med intellektuell funktionsnedsättning

Vi analyserade förtida död, dödsorsaker och överdödlighet i möjligen undvikbara dödsorsaker hos individer med intellektuell funktionsnedsättning. Studien omfattade över 30,000 individer med intellektuell funktionsnedsättning och hundratusentals individer från den generella populationen användes för jämförelse.

Association of Intellectual Disability With All-Cause and Cause-Specific Mortality in Sweden.
Hirvikoski T, Boman M, Tideman M, Lichtenstein P, Butwicka A
JAMA Netw Open 2021 Jun;4(6):e2113014

 

Profile image

Tatja Hirvikoski

Anknuten till Forskning
TH
Innehållsgranskare:
2023-12-21