Projekt småsyskon - Autism och tidig utveckling

Projekt småsyskon syftar till att identifiera tidiga tecken på autism och förstå tidig utveckling vid autism. Projektet är ett samarbete mellan KIND och DIVE-lab (Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet).

De flesta småsyskon till barn med autismspektrumtillstånd utvecklas normalt. Samtidigt visar forskning att en del av småsyskonen själva senare får en diagnos inom autismspektrumet. I studien följer vi småsyskon till barn med autismspektrumtillstånd från 5 månaders ålder fram till att de fyller tre år. Vi undersöker småsyskonen vid upprepade tillfällen under spädbarnstiden och med många olika metoder. Barnets beteende dokumenteras på ett barnvänligt sätt bland annat genom inspelning av ljud, bild, blickbeteende och några olika mått på hjärnaktivitet. Vi kartlägger också barnets språk, förmåga att lösa problem och hur barnet samspelar och kommunicerar. Genom att använda modern teknik för ögonrörelsemätning, kan vi studera vad barnet uppmärksammar (och inte uppmärksammar) när det exempelvis tittar på andra människor.

När barnet blir tre år, genomgår det en utförlig klinisk utredning. När man vet vilka barn som fick diagnos inom autismspektrum, kan man studera vad som kännetecknade deras tidiga utveckling, och på så sätt identifiera nya objektiva tidiga markörer.

Rekrytering av barn till studien skedde under perioden 2011-2022, uppföljning kommer pågå till och med 2024.

Finansiering av EASE 

  • Riksbankens jubileumsfond
  • Vetenskapsrådet
  • Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap - FAS
  • Forskningsrådet Formas
  • VINNOVA
  • Jerringfonden
  • Sällskapet barnavård
  • Innovative Medicines Initiative (IMI): EU-AIMS
  • European Cooperation in Science and Technology (COST): Enhancing the Scientific Study of Early Autism (ESSEA)

För mer information

Profile image

Terje Falck-Ytter

Senior Forskare
TF
Innehållsgranskare:
2024-02-29