Intellektuella funktionsnedsättningar inom rättspsykiatrin

I fyra registerstudier undersöks intellektuella funktionsnedsättningar (IF) hos brottsmisstänkta personer som genomgår rättspsykiatrisk undersökning och döms till rättspsykiatrisk vård.

Uppgifter om kliniska och sociodemografiska faktorer inhämtas från flera olika nationella register. Resultaten rapporteras på gruppnivå så enskilda individer kan inte spåras eller identifieras.  

Prevalens och klinisk karakteristik

En epidemiologisk registerstudie som omfattar över 8.000 personer som genomgått rättspsykiatrisk undersökning i Sverige mellan 1997-2013. Prevalensen av IF uppskattas, och kliniska och sociodemografiska karakteristiska jämförs hos personer med och utan IF.

Studien har publicerats 2020. Klicka nedan för att komma till studien.

Clinical Characteristics and Pharmacological Treatment of Individuals With and Without Intellectual Disability in Pre-trial Assessment-A Population-Based Study.
Edberg H, Chen Q, Andiné P, Larsson H, Hirvikoski T
Front Psychiatry 2020 ;11():573989

Brottskarakteristik

En registerstudie som undersöker brottskarakteristik och påföljande domar hos ca 7,500 personer med och utan IF som genomgått rättspsykiatrisk undersökning. Såväl indexbrott, dvs brott som föranlett den rättspsykiatriska undersökningen, och tidigare brottslighet studeras.

Studien har publicerats 2022.

Farmakologisk behandling, negativa utfall och vårdtid inom rättspsykiatrisk vård

En observationell kohortstudie av personer som dömts till rättspsykiatrisk vård efter rättspsykiatrisk undersökning, där läkemedelsbehandling, vårdtid och negativa utfall såsom suicidförsök och mortalitet jämförs hos personer med och utan IF.

Återfall i brott efter rättspsykiatrisk vård

Studien syftar till att utvärdera om IF påverkar risken för återfall i brott hos personer som dömts till rättspsykiatrisk vård, samt uppskatta förekomst av och riskfaktorer för återfall i brott hos individer med IF efter avslutad rättspsykiatrisk vård.

Projektet sker i samarbete med KIND, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) vid Karolinska Institutet samt Göteborgs Universitet.

Medverkande

Hanna Edberg (doktorand) och Tatja Hirvikoski.

Tatja Hirvikoski, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Foto: Andreas Andersson.
Tatja Hirvikoski, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Foto: Andreas Andersson

Kontakt

Tatja Hirvikoski

Anknuten till Forskning

E-post:tatja.hirvikoski@ki.se

Organisatorisk tillhörighet:Hirvikoski

Institution:K6 Kvinnors och barns hälsa

TH
Innehållsgranskare:
2024-03-04