Att känna igen känslor med EU-emotion

På denna sida återfinns videomaterial för att genomföra gruppövningen ”Att känna igen känslor med EU-emotion”.

Detta material har sammanställts för insatserna KONTAKT samt SKOLKONTAKT. Gruppövningen används för att träna på att känna igen känslor genom ansiktuttryck respektive ansiktsuttryck och övrigt kroppspråk.

Nedan finner du det videomaterial som behövs för att genomföra övningen. Övrigt material återfinns i manualer och annat material som ingår i genomförandet av KONTAKT respektive SKOLKONTAKT.

Känn igen känslor med EU-emotion (ansikte): Klipp 1

Känn igen känslor med EU-emotion (ansikte): Klipp 2

Känn igen känslor med EU-emotion (ansikte): Klipp 3

Känn igen känslor med EU-emotion (ansikte): Klipp 4

Känn igen känslor med EU-emotion (ansikte): Klipp 5

Känn igen känslor med EU-emotion (ansikte): Klipp 6

Känn igen känslor med EU-emotion (ansikte): Klipp 7

Känn igen känslor med EU-emotion (ansikte): Klipp 8

Känn igen känslor med EU-emotion (ansikte): Klipp 9

Känn igen känslor med EU-emotion (ansikte): Klipp 10

Känn igen känslor med EU-emotion (ansikte): Klipp 11

Känn igen känslor med EU-emotion (ansikte): Klipp 12

 

Känn igen känslor med EU-emotion (kropp): Klipp 1

Känn igen känslor med EU-emotion (kropp): Klipp 2

Känn igen känslor med EU-emotion (kropp): Klipp 3

Känn igen känslor med EU-emotion (kropp): Klipp 4

Känn igen känslor med EU-emotion (kropp): Klipp 5

Känn igen känslor med EU-emotion (kropp): Klipp 6

Känn igen känslor med EU-emotion (kropp): Klipp 7

Känn igen känslor med EU-emotion (kropp): Klipp 8

Känn igen känslor med EU-emotion (kropp): Klipp 9

Känn igen känslor med EU-emotion (kropp): Klipp 10

Känn igen känslor med EU-emotion (kropp): Klipp 11

Känn igen känslor med EU-emotion (kropp): Klipp 12

 

Nedladdning av materialet kan göras här

Referens:

Videoklippen används för gruppövningen ”Att känna igen känslor med EU-emotion” vilken är del av insatserna KONTAKT/SKOLKONTAKT. EU-motion är en gruppövning som använder material från ett europeiskt forskningsprojekt, se vidare:

 

The EU-Emotion Stimulus Set: A validation study.
O'Reilly H, Pigat D, Fridenson S, Berggren S, Tal S, Golan O, Bölte S, Baron-Cohen S, Lundqvist D
Behav Res Methods 2016 06;48(2):567-76

 

För vidare information om gruppövningen EU-emotion vänligen kontakta info@kind.ki.se

 

CC
Innehållsgranskare:
2023-12-21