RATSS - En tvillingstudie om autism och adhd

I studien "Roots of Autism and ADHD Twin Study in Sweden" (RATSS) utforskas orsaker till autism och adhd med hjälp av enäggs- och tvåäggstvillingpar med och utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Biologiska mekanismer bakom autism och adhd

Forskning visar att både autism och adhd har huvudsakligen biologiska grundorsaker med starka genetiska komponenter. I nyligen publicerade studier har även miljöfaktorer visats ha en betydande roll i tillståndens etiologi. Exakt vilka mekanismer eller processer som orsakar tillstånden är inte kartlagt ännu. Varken biologiska tester för diagnostik eller effektiva behandlingsmetoder som adresserar orsaker finns i dagsläget.

Syftet med RATSS-projektet är att genomföra grundläggande klinisk forskning för att öka kunskapen om vad som orsakar autism och adhd. Projektet syftar till att vara ett direkt led i att hitta nya diagnostiska möjligheter och bidra till utvecklandet av psykologiska och medicinska behandlingsmetoder samt prevention av negativa konsekvenser.

Tvillingar kan ge ny kunskap 

RATSS fokuserar på tvillingpar med autism eller ADHD, framför allt de där den ena tvillingen i ett par har en diagnos och den andra inte. Enäggstvillingar är särskild informativa, eftersom de är genetiskt mycket lika, så att alla skillnader i till exempel beteende, neurobiologi och genetik inom par där bara en tvilling har autism vara i hög grad relevanta för att förstå orsak och utveckling av diagnostik och terapier. För att utesluta ospecifika tolkningar av resultaten, undersöks även tvillingar utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tvillingpar där båda har autism eller adhd, samt tvillingpar med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

I nuläget har över 400 tvillingar deltagit i RATSS. Just nu rekryterar vi inga nya familjer till RATSS, utan fokuserar på att bearbeta och analysera de data vi redan samlat in och presentera resultaten på konferenser, i vetenskapliga tidskrifter och i allmänna medier. 

Samarbetsprojekt som leds av Karolinska Institutet

Forskningsprogrammet genomförs vid Karolinska Institutets Center for Neurodevelopmental Disorders (KIND) och leds av professor Sven Bölte. Ett flertal andra institutioner inom Karolinska Institutet, det Svenska tvillingregistret, liksom flera internationella samarbetspartners är delaktiga i studien. RATSS är även en del av ett större europeiskt projekt vid namn EU-AIMS och AIMS-2 Trials, samt av det europeiska samarbetet CANDY-multiplex.

Kontaktperson RATSS

Profile image

Karl Lundin Remnélius

Projektkoordinator, doktorand