Skip to main content

Långtidsutfallet hos vuxna med NPF

I två olika registerstudier undersöks långtidsutfallet hos vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Mortalitet hos individer med autismspektrumtillstånd

En epidemiologisk registerstudie i vilken vi studerar överdödlighet och dödsorsaker bland personer med autismspektrumstillstånd (AST). Data analyseras från Svenska Patientregistret, populationsregistret och Dödsorsaksregistret. Totalt omfattar studien över 20.000 personer med AST och över 2 miljoner personer från den generella populationen.

Forskargruppen består av: Tatja Hirvikoski, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Marcus Boman, Henrik Larsson, Paul Lichtenstein, och Sven Bölte.

Risk- och skyddsfaktorer för långtidsutfall hos vuxna med NPF

Långtidsuppföljning av ca 800 individer som i vuxen ålder utretts för eventuell neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Uppföljningen görs som registerstudier med huvudfokus på hälsa och vårdbehov. Uppgifter från långtidsuppföljningen kopplas till kliniska data för att identifiera risk- och skyddsfaktorer för utfallet.

Forskargruppen består av: Tatja Hirvikoski, Svetlana Lajic, Jussi Jokinen, Ellenor Mittendorfer-Rutz.

Kontakt:

Leg psykolog, docent

Tatja Hirvikoski

Telefon: 0708-327637
E-post: tatja.hirvikoski@ki.se

Enheten för Neuropsykiatri

Profilsida