FEFA 2 är ett program som syftar till att testa och träna igenkänning av känslor

Programmet bygger på ett datoriserat instrument för testning och träning av igenkännande av känslor som har funnits inom de tyskspråkiga länderna: FEFA (Frankfurter Test und Training des Erkennens von fazialem Affekt). En utveckling av detta, FEFA 2, finns nu tillgängligt på svenska, tyska, finska eller engelska och kan beställas här.

FEFA 2 innehåller en testmodul och en träningsmodul

Struktur för testmodulen

Testmodulen består av två delar, en för ansikten och en för bara ögon. I ansiktsdeltestet ska man identifiera de grundläggande känslorna med hjälp av ett svartvitt foto på hela ansiktet. Testet innehåller 50 objekt. I testet för ögon ska man identifiera området runt ögonen på ett svartvitt foto. Ögontestet innehåller 40 objekt.

Efter utfört test sker en automatisk utvärdering av antalet förväntade och oväntade svar (antal och %) och reaktionstiden visas för alla objekt och separat för varje känslokategori.

Struktur för träningsmodulen


Träningsmodulen består också av två delar: en för ansikten och en för ögon. Sammantaget innehåller träningsmodulen ungefär 300 svartvita foton på ansikten och ögonpar. Träningen innehåller tre nivåer: (A) bedömning av ögonpar och ansikten (liknar testmodulen), (B) bedömningsstöd för känslor i textform, (C) bedömning av serieteckningar.

Beställ FEFA 2

Att köpa en licens (för ett språk) till programmet FEFA 2 kostar 2.860 kr inklusive moms, programmet uppdateras automatiskt. Om du är brukare eller anhörig och kan styrka att du är medlem i Riksförbundet Attention, Autism och Aspergerförbundet eller Organiserade Aspergare betalar du halva priset.

FEFA 2 finns även på tyska, engelska och finska.

Om du är forskare som önskar använda FEFA 2 i din forskning eller vill delta i utvärderingen av programmet, var vänlig och kontakta oss.

Prislista

Exklusive moms / Inklusive moms

Normalpris, ett språk 2.288 kr / 2.860 kr

Normalpris, samtliga språk 2.792 kr /  3.490 kr

   

Reducerat pris, ett språk 1.144 kr / 1.430 kr

Reducerat pris, samtliga språk 1.396 kr / 1.745 kr

 

För att köpa programmet gör så här:

Läs igenom licensvillkoren (obligatoriskt) och fyll i beställningsformuläret nedan.

Kontakt
Licensvillkoren

Läs igenom Licensvillkoren

Är du är brukare eller anhörig och kan styrka att du är medlem i Riksförbundet Attention, Autism och Aspergerförbundet eller Organiserade Aspergare betalar du halva priset. Maila i så fall ditt medlemsbevis till info@kind.ki.se

 

 

Referenser

Training-induced plasticity of the social brain in autism spectrum disorder.
Bölte S, Ciaramidaro A, Schlitt S, Hainz D, Kliemann D, Beyer A, et al
Br J Psychiatry 2015 Aug;207(2):149-57.

Bölte S, Feineis-Matthews S, Leber S, Dierks T, Hubl D, Poustka F. (2002). The development and evaluation of a computer-based program to test and to teach the recognition of facial affect. Int J Circumpolar Health, 61:61-68.

Bölte S, Feineis-Matthews S, Poustka F. (2003) Frankfurter Test und Training des Erkennens von fazialem Affekt FEFA. KJP

Bölte S, Hubl D, Feineis-Matthews S, Prvulovic D, Poustka F, Dierks T. (2006). Facial affect recognition training in autism: can we animate the fusiform gyrus? Beh Neurosci, 120:211-216.

Bölte S, Poustka F. (2003). The recognition of facial affect in autistic and schizophrenic subjects and their first-degree relatives. Psychol Med, 33:907-15.

Kuusikko S, Haapsamo H, Jansson-Verkasalo E, Hurtig T, Mattila M-L, Ebeling H, Jussila K, Bölte S, Moilanen I. (2009). Emotion Recognition in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorders. J Autism Dev Disord, 39:938-945.

Sinzig J, Morsch D, Lehmkuhl G. (2008) Do hyperactivity, impulsivity and inattention have an impact on the ability of facial affect recognition in children with autism and ADHD? Eur Child Adolesc Psychiatry. 17:63-72.