SweJEM: Kontakt

För generella frågor och kontakt hänvisar vi till vår funktionsbrevlåda. För innehållsfrågor för enskilda jobb-exponeringsmatriser, se respektive kontaktkort nedan.

Kontakta SweJEM: swejem@ki.se 

Kemikalier, partiklar och metaller

Pernilla Wiebert

Anknuten till Forskning

Buller

Mattias Sjöström

Adjungerad adjunkt

Jenny Selander

Senior forskare

Vibrationer

Jenny Selander

Senior forskare
Hans Pettersson Umeå universitet

Fysisk belastning

Katarina Kjellberg

Forskningsspecialist

Psykosociala arbetsförhållanden

Daniel Falkstedt

Senior forskare

Katarina Kjellberg

Forskningsspecialist

Låg sysselsättningskvalitet

Theo Bodin

Biträdande lektor
Anna Persson
2023-11-14