SweJEM

Institutet för miljömedicin (IMM) har tillsammans med Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) utvecklat jobb-exponeringsmatriser (JEM) för bedömning av yrkesexponering i stora populationer. SweJEM innehåller uppgifter om de vanligaste exponeringarna där det finns risk för koppling till ohälsa i den arbetande befolkningen. I SweJEM finns utförlig information om fysisk, fysikalisk, kemisk och psykosocial exponering, samt förekomst av låg sysselsättningskvalitet i olika yrken.

JEM:ar i SweJEM

SweJEM – ett samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Region Stockholm.

Anna Persson
2024-01-12