SweJEM: Vibrationer

Helkroppsvibrationer

Jobb-exponeringsmatrisen (JEM), för helkroppsvibrationer (WBV), uppskattar det dagliga 8-timmars energi-ekvivalenta frekvensvägda exponeringsvärdet (m/s2) genom uppmätta vibrationsnivåer och exponeringens varaktighet, enligt den internationella standarden (ISO 2631-1). De dagliga vibrationsnivåerna baserades på ett stort antal mätningar från olika fordon och tunga maskiner insamlade från vetenskapliga artiklar (n=32), yrkesmedicinska klinikrapporter (n=19), rapporter från före detta Arbetslivsinstitutet i Sverige samt den Svenska Nationella Vibrationsdatabasen och litteraturöversikter (n=3). Klassificeringen utfördes av en yrkeshygieniker och en forskare specialiserad på vibrationsexponering. JEM:en konstruerades för 5-årsperioder mellan 1970 och dagens datum, vilket gör att WBV-exponeringen kan variera över tiden inom varje yrkeskod. Det fanns 31 yrken med exponering ≥0,1 m/s2, och från alla mätdata beräknades 78 dagliga 8-timmars energiekvivalenta frekvensvägda värden för minst en av tidsperioderna för varje yrke med WBV-exponering. 

Hand-arm-vibrationer

Jobb-exponeringsmatrisen (JEM) för Hand-arm-vibrationer (HAV) har tidsspecifika uppskattningar av HAV-exponering för olika yrkeskoder. HAV-exponering beräknades som en daglig 8-timmars ekvivalent vibrationsnivå (A(8)) för varje yrke. A(8)-värdet beräknas genom att multiplicera accelerationen, för varje handhållen vibrerande maskin som används för respektive yrke, med den genomsnittliga drifttiden för varje maskin, enligt internationella standarder (ISO 5349–1). Vibrationsnivåerna för varje handhållen maskin eller verktyg som ingår i det givna yrket har hämtats från Svenska Nationella Vibrationsdatabasen (https://www.vibration.db.umu.se/app/) och rapporter om mätningar från olika organisationer (n = 27). A(8)-värden och vibrationsnivåer från specifika handhållna maskiner samlades in från litteraturöversikter, vetenskapliga artiklar och yrkesmedicinska klinikrapporter (n = 63). JEM:en består av yrkeskoden och det tilldelade A(8)-värdet. JEM:en har kodats i de svenska kodsystemen FoB80, FoB85, SSYK96 och SSYK2012. Dessa är alla baserade på olika versioner av ISCO-kodsystemet International Standard Classification of Occupations. JEM:en konstruerades för 5-årsperioder mellan 1970 och dagens datum, vilket gör att HAV-exponeringen kan variera över tiden inom varje yrkeskod. 

Publikationer

Occupational exposure to whole-body vibrations and pregnancy complications: a nationwide cohort study in Sweden.
Skröder H, Pettersson H, Albin M, Gustavsson P, Rylander L, Norlén F, Selander J
Occup Environ Med 2020 Oct;77(10):691-698

Carpal Tunnel Syndrome and Hand-Arm Vibration: A Swedish National Registry Case-Control Study.
Vihlborg P, Pettersson H, Makdoumi K, Wikström S, Bryngelsson IL, Selander J, Graff P
J Occup Environ Med 2022 Mar;64(3):197-201

Kontaktpersoner

swejem@ki.se

Profile image

Jenny Selander

Senior Forskare
Hans Pettersson Umeå universitet
Anna Persson
2024-01-12