Pernilla Wiebert

Pernilla Wiebert

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin Selander, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Forskarutbildning på Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska
  Institutet. Avhandlingens titel: The impact of airway-irritating exposure and
  wet work on subjects with allergy or other sensitivity". 2007.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning handlar om exponeringsbedömning inom arbetsmiljöområdet. Jag
  arbetar med jobb-exponeringsmatriser som är ett användbart verktyg vid
  exponeringsbedömning i epidemiologisk forskning. I en jobb-exponeringsmatris
  kopplas exponeringen till en yrkestitel och kan innehålla information om hur
  vanlig exponeringen är inom varje yrke och hur hög koncentrationen är. Jag
  har bl a utvecklat en matris om luftvägsirritanter och vidareutvecklat en
  matris om partikelexponering och anpassat den till svenska förhållanden.
  I ett aktuellt projekt undersöker jag om det finns en könsskillnad i risken
  att få hjärtinfarkt i yrken där det finns höga dammhalter. Jag är också
  involverad i forskning kring sambandet mellan moderns exponering för
  partiklar i omgivnings- och arbetsmiljön och fosterpåverkan, samt hur
  kemikalieexponering påverkar risken att utveckla bröstcancer.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI