SweJEM: Psykosociala arbetsförhållanden

Jobb-exponeringsmatrisen (JEM) för psykosociala arbetsförhållanden utgörs av könsuppdelade mått på psykosociala krav i arbetet, kontroll i arbetet (möjligheter till påverkan respektive utveckling) samt socialt stöd i arbetet.

Till grund för måtten ligger självskattningar från cirka 90 000 deltagare i de svenska arbetsmiljöundersökningarna åren 1989–2013. Matriserna tillhandahålls separat för två tidsperioder: 1989–1997 respektive 1997–2013. 

Jobb-exponeringsmatrisen för perioden 1989–1997 konstruerades av Fredlund et al. (Fredlund P, Hallqvist J, Diderichsen F. Psykosocial exponeringsmatris. Arbete och hälsa 2000:11). I denna matris finns mått på psykosociala krav i arbetet, kontroll i arbetet (möjligheter till påverkan respektive färdighetsutveckling) samt socialt stöd i arbetet för 318 yrken klassificerade enligt NYK83.  

Jobb-exponeringsmatrisen för perioden 1997–2013 är en vidareutveckling av den äldre matrisen. Även i denna matris finns mått på psykosociala krav i arbetet, kontroll i arbetet (möjligheter till påverkan respektive färdighetsutveckling) samt socialt stöd i arbetet, nu för 355 yrken klassificerade enligt SSYK96 (4-siffernivå).  

Jobb-exponeringsmatrisen finns som Excelark per fyra indexvariabler, uppdelade på män och kvinnor: (1) psykosociala krav i arbetet, (2) påverkansmöjligheter i arbetet, (3) utvecklingsmöjligheter i arbetet och (4) socialt stöd i arbetet. Jobb-exponeringsmatrisen finns också som Excelark per enkätfråga. 

Validitet 

Det har inte funnits möjlighet att validera denna jobb-exponeringsmatris i förhållande till oberoende individdata. Däremot har matrisen använts i ett antal studier, publicerade under senare år, som visat samband överensstämmande med internationella studier av samma frågeställningar. Se nedanstående publikationer, också för detaljerad information om specifika enkätfrågor.

Publikationer

Trajectories of psychosocial working conditions and all-cause and cause-specific mortality: a Swedish register-based cohort study.
Pan KY, Almroth M, Nevriana A, Hemmingsson T, Kjellberg K, Falkstedt D
Scand J Work Environ Health 2023 Oct;49(7):496-505

Job demands and job control and their associations with disability pension-a register-based cohort study of middle-aged and older Swedish workers.
Falkstedt D, Almroth M, Hemmingsson T, d'Errico A, Albin M, Bodin T, Selander J, Gustavsson P, Kjellberg K
Int Arch Occup Environ Health 2023 Oct;96(8):1137-1147

Psychosocial working conditions and the risk of diagnosed depression: a Swedish register-based study.
Almroth M, Hemmingsson T, Sörberg Wallin A, Kjellberg K, Burström B, Falkstedt D
Psychol Med 2021 Mar;52(15):1-9

Kontaktperson

swejem@ki.se 

Profile image

Daniel Falkstedt

Senior Forskare
Profile image

Katarina Kjellberg

Forskningsspecialist
Anna Persson
2024-01-12