Pågående HÄMI-undersökningar

Här finns information om pågående undersökningar inom HÄMI.

För mer information om undersökningarna klicka på undersökningens namn eller kontakta ansvarig person på Naturvårdsverket.

 

Biologiska mätdata metaller

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

Undersökning Utförare Rapporteras
Mätningar av kadmium hos utlandsfödda kvinnor AMM/Lund Vintern 2020
Tidsserie: Kvicksilver i hår hos förstföderskor IMM Våren 2021
Tidsserie: Bly, kadmium och kvicksilver i blod hos barn Skåne Lunds universitet Vintern 2022
Halter av kadmium i urin hos kvinnor Flera AMM-kliniker Tidsserie, återkommande

 

Biologiska mätdata organiska ämnen

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

 

Luftföroreningar – exponeringsstudier

(kontaktperson Siiri Latvala på Naturvårdsverket)

 

Luftföroreningar - besvär, hälsoeffekter

(kontaktperson Siiri Latvala på Naturvårdsverket)

Undersökning Utförare Rapporteras
Effekter på luft och hälsa i områden utsätta för rök från skogsbränder Umeå Universitet Vintern 2020
Akuta luftvägseffekter av utomhusluft i Visby Umeå Universitet Våren 2021

 

Livsmedel – exponering, intagsberäkningar

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

Undersökning Utförare Rapporteras
Inga pågående undersökningar

 

Fysikaliska mätdata

(kontaktperson Siiri Latvala på Naturvårdsverket)

Undersökning Utförare Rapporteras
Kartläggning av antalet överexponerade för buller SMED Hösten 2020

 

Utredningsuppdrag

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)