Pågående HÄMI-undersökningar

Här finns information om pågående undersökningar inom HÄMI.

För mer information om undersökningarna klicka på undersökningens namn eller kontakta ansvarig person på Naturvårdsverket.

 

Biologiska mätdata metaller

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

Undersökning Utförare Rapporteras
Tidsserie - Kvicksilver i hår hos förstföderskor IMM Tidsserie, återkommande
Metodutveckling blodprovstagning på filterpapper Lunds universitet Våren 2021
Analys av metaller i 4-åringar som ingår i NICE-studien IMM Vintern 2022
Tidsserie - Bly, kadmium och kvicksilver i blod hos barn Skåne Lunds universitet Våren 2023
Halter av kadmium i urin hos kvinnor Flera AMM-kliniker Vintern 2023

 

Biologiska mätdata organiska ämnen

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

 

Luftföroreningar – exponeringsstudier

(kontaktperson Siiri Latvala på Naturvårdsverket)

Undersökning Utförare Rapporteras
Luftföroreningar i förskolemiljö & Stadsluftens faktiska hälsobelastning hos förskolebarn Lunds Universitet Våren 2021
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft AMM Göteborg Hösten 2021
Uppdaterad beräkning av antalet exponerade för NO2 och partiklar år 2021/22 IVL svenska miljöinstitutet Våren 2022
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft Umeå Universitet Våren 2023

 

Luftföroreningar - besvär, hälsoeffekter

(kontaktperson Siiri Latvala på Naturvårdsverket)

Undersökning Utförare Rapporteras
Hälsokonsekvenser av haltminskningarna under nedstängningen i coronapandemin Umeå Universitet Vintern 2021

 

Livsmedel – exponering, intagsberäkningar

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

Undersökning Utförare Rapporteras
Inga pågående undersökningar

 

Fysikaliska mätdata

(kontaktperson Siiri Latvala på Naturvårdsverket)

Undersökning Utförare Rapporteras
Framtagning av bullerstrategi inom den hälsorelaterade miljöövervakningen Göteborgs universitet och IMM Vintern 2021

 

Utredningsuppdrag

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)