Pågående HÄMI-undersökningar

Här finns information om pågående undersökningar inom HÄMI.

För mer information om undersökningarna klicka på undersökningens namn eller kontakta ansvarig person på Naturvårdsverket.

 

Biologiska mätdata metaller

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

Undersökning Utförare Rapporteras
Metodutveckling blodprovstagning på filterpapper Lunds universitet Vår 2021
Mätningar av kadmium hos utlandsfödda kvinnor AMM/Lund Höst 2021
Tidsserie - Bly, kadmium och kvicksilver i blod hos barn Skåne Lunds universitet Vår 2023
Tidsserie - Kvicksilver i hår hos förstföderskor IMM Tidsserie, återkommande
Halter av kadmium i urin hos kvinnor Flera AMM-kliniker Tidsserie, återkommande

 

Biologiska mätdata organiska ämnen

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

 

Luftföroreningar – exponeringsstudier

(kontaktperson Siiri Latvala på Naturvårdsverket)

 

Luftföroreningar - besvär, hälsoeffekter

(kontaktperson Siiri Latvala på Naturvårdsverket)

Undersökning Utförare Rapporteras
Hälsokonsekvenser av haltminskningarna under nedstängningen i coronapandemin Umeå Universitet Vår 2022

 

Livsmedel – exponering, intagsberäkningar

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

Undersökning Utförare Rapporteras
Inga pågående undersökningar

 

Fysikaliska mätdata

(kontaktperson Siiri Latvala på Naturvårdsverket)

Undersökning Utförare Rapporteras
Framtagning av bullerstrategi inom den hälsorelaterade miljöövervakningen AMM Göteborg och IMM Vår 2022

 

Utredningsuppdrag

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)