Pågående HÄMI-undersökningar

Här finns information om pågående undersökningar inom HÄMI.

För mer information om undersökningarna klicka på undersökningens namn eller kontakta ansvarig person på Naturvårdsverket.

 

Biologiska mätdata - metaller

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

Lista med information om undersökningar, utförare och när det ska rapporteras
Undersökning Utförare Rapporteras
Tidsserie - Bly, kadmium och kvicksilver i blod hos barn Skåne Lunds universitet Tidsserie, återkommande
Tidsserie - Kvicksilver i hår hos förstföderskor IMM Tidsserie, återkommande
Analys av metaller i 4-åringar som ingår i NICE-studien IMM Våren 2023
Halter av kadmium i urin hos kvinnor Flera AMM-kliniker Vintern 2023

 

Biologiska mätdata - organiska ämnen

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

 

Luftföroreningar – exponeringsstudier

(kontaktperson Filip Norlén på Naturvårdsverket)

Lista med information om undersökningar, utförare och när det ska rapporteras
Undersökning Utförare Rapporteras
Uppdaterad beräkning av antalet exponerade för NO2 och partiklar år 2021/2022 IVL Svenska miljöinstitutet Våren 2022
Mätning av vedeldningsrök med hög spatial och temporal upplösning i ett stadsområde med klagomål Göteborgs universitet Vintern 2023
Kartläggning av luftföroreningar vid uppstart av en ny industri i Skellefteå Umeå universitet Vintern 2023
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft Lunds universitet Hösten 2024

 

Luftföroreningar – besvär, hälsoeffekter

(kontaktperson Filip Norlén på Naturvårdsverket)

Lista med information om undersökningar, utförare och när det ska rapporteras
Undersökning Utförare Rapporteras
Inga pågående undersökningar

 

Livsmedel – exponering, intagsberäkningar

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

Lista med information om undersökningar, utförare och när det ska rapporteras
Undersökning Utförare Rapporteras
Uppskattning av exponering för miljöföroreningar via livsmedel Livsmedelsverket Våren 2025

 

Buller och ljudmiljöer - exponeringsstudier

(kontaktperson Magnus Lindqvist på Naturvårdsverket)

Lista med information om undersökningar, utförare och när det ska rapporteras
Undersökning Utförare Rapporteras
Kartläggning av ljudmiljö i natur- och rekreationsområden Göteborgs universitet Våren 2024

 

Utredningsuppdrag

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

Lista med information om undersökningar, utförare och när det ska rapporteras
Undersökning Utförare Rapporteras
Olika miljöfaktorers påverkan på barns välmående och mentala hälsa CAMM Vintern 2023
MK
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2023-03-16