Pågående HÄMI-undersökningar

Här finns information om pågående undersökningar inom HÄMI.

För mer information om undersökningarna klicka på undersökningens namn eller kontakta ansvarig person på Naturvårdsverket.

 

Biologiska mätdata metaller

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

Lista med information om undersökningar, utförare och när det ska rapporteras
Undersökning Utförare Rapporteras
Tidsserie - Kvicksilver i hår hos förstföderskor IMM Tidsserie, återkommande
Analys av metaller i 4-åringar som ingår i NICE-studien IMM Vintern 2022
Tidsserie - Bly, kadmium och kvicksilver i blod hos barn Skåne Lunds universitet Vintern 2023
Halter av kadmium i urin hos kvinnor Flera AMM-kliniker Vintern 2023

 

Biologiska mätdata organiska ämnen

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

 

Luftföroreningar – exponeringsstudier

(kontaktperson Siiri Latvala på Naturvårdsverket)

Lista med information om undersökningar, utförare och när det ska rapporteras
Undersökning Utförare Rapporteras
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft Umeå Universitet Våren 2023

 

Luftföroreningar - besvär, hälsoeffekter

(kontaktperson Siiri Latvala på Naturvårdsverket)

Lista med information om undersökningar, utförare och när det ska rapporteras
Undersökning Utförare Rapporteras
Inga pågående undersökningar

 

Livsmedel – exponering, intagsberäkningar

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

Lista med information om undersökningar, utförare och när det ska rapporteras
Undersökning Utförare Rapporteras
Inga pågående undersökningar

 

Fysikaliska mätdata

(kontaktperson Siiri Latvala på Naturvårdsverket)

Lista med information om undersökningar, utförare och när det ska rapporteras
Undersökning Utförare Rapporteras
Inga pågående undersökningar

 

Utredningsuppdrag

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

Lista med information om undersökningar, utförare och när det ska rapporteras
Undersökning Utförare Rapporteras
Vidareutveckling av svenskt biomonitoreringsprogram – SWENHANES: Swedish ENvironmental Health And Nutrition Exposure Study IMM Hösten 2022
Framtagande av enkät för användning inom HÄMIs HBM projekt Umeå universitet Hösten 2022