Hälsorelaterad miljöövervakning

Hälsorelaterad miljöövervakning omfattar långsiktig övervakning av miljöfaktorer i den omgivande miljön som kan påverka människors hälsa.

Institutet för miljömedicin, IMM, är på uppdrag av Naturvårdsverket datavärd för data som samlas in inom nationell och regional hälsorelaterad miljöövervakning. Naturvårdsverket har det övergripande samordningsansvaret för nationell och regional miljöövervakning finansierad av det nationella miljöövervakningsanslaget. Här presenteras data och rapporter som tagits fram inom ramen för Naturvårdsverkets programområde Hälsorelaterad miljöövervakning, HÄMI. Mer information om den nationella miljöövervakningen finns på Naturvårdsverket.

MK
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2024-01-18