Utbildningsnämnden vid GPH

Utbildningsnämnden handlägger och ansvarar för utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå vid institutionen.

Möten

2022

  • 21 september 2022
  • 16 november 2022

Ledamöter

Ordförande

Helle Mölsted Alvesson

Senior forskningsspecialist
K9 Global folkhälsa

Vice ordförande, programdirektor

Magisterprogrammet i global hälsa, Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer

Asli Kulane

Lektor
08-524 833 88
K9 Global folkhälsa

Programdirektor

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Jette Möller

Lektor
K9 Global folkhälsa

Programdirektor

Masterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer.

Johan von Schreeb

Professor
K9 Global folkhälsa

Lärarrepresentanter

Tobias Alfvén

Lektor/specialistläkare
K9 Global folkhälsa

Ritva Rissanen

Biträdande lektor
K9 Global folkhälsa

Renee Gardner

Senior forskare
K9 Global folkhälsa

Niklas Zethraeus

Senior forskare
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Elizabeth Arkema

Senior forskare
K2 Medicin, Solna

Studentrepresentanter

Leo Gkekos

Studentrepresentant

Chantal Marchini

Studentrepresentant

Linn Zettergren

Studentrepresentant

Adeeb Naasan

Studentrepresentant

Internationaliseringsansvarig i utbildning

K9 Global folkhälsa

Avnämare-representanter

Emelie Andersson

Enhetschef, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Övriga ledamöter

Handläggare utbildningsnämnden

Lena Björk

Utbildningsadministratör
08-524 801 28
K9 Global folkhälsa

Protokoll

Senaste godkända mötesprotokoll. För frågor om tidigare protokoll, hör gärna av dig till un.gph@ki.se.

Protokoll från 2020

Kontakt

För frågor till utbildningsnämnden vid institutionen för global folkhälsa, hör av dig till un.gph@ki.se

Dokument