Utbildningsnämnden vid GPH

Utbildningsnämnden handlägger och ansvarar för utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå vid institutionen.

Möten

2023

  • 11 maj kl. 13.00-15.00

  • 6 september kl. 13.00-15.00

  • 18 oktober kl. 09.30-11.30

  • 9 november kl. 13.00-15.00

Ledamöter

Ordförande:

Helle Mölsted Alvesson

Senior forskningsspecialist
K9 Global folkhälsa

Vice ordförande, programdirektor Magisterprogrammet i global hälsa:

Asli Kulane

Lektor
08-524 833 88
K9 Global folkhälsa

Programdirektor Masterprogrammet i folkhälsovetenskap:

Jette Möller

Lektor
K9 Global folkhälsa

Programdirektor Masterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer:

Anneli Eriksson

Forskningsspecialist
K9 Global folkhälsa

Lärarrepresentanter:

Tobias Alfvén

Professor/specialistläkare
K9 Global folkhälsa

Elizabeth Arkema

Senior forskare
K2 Medicin, Solna

Renee Gardner

Senior forskare
K9 Global folkhälsa

Ann Liljas

Biträdande lektor

Niklas Zethraeus

Senior forskare
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Studentrepresentanter:

Emily Mauro

Studentrepresentant

Zuhaira Husna Fatma

Studentrepresentant

Marc Sánchez Benito

Studentrepresentant

Internationaliseringsansvarig i utbildning:

K9 Global folkhälsa

Avnämare-representanter:

Andreas Lundin

Anknuten till Forskning
K9 Global folkhälsa

Övriga ledamöter:

Handläggare utbildningsnämnden

Lena Björk

Utbildningsadministratör
08-524 801 28
K9 Global folkhälsa

Protokoll

Senaste godkända mötesprotokoll. För frågor om tidigare protokoll, hör gärna av dig till un.gph@ki.se.

Protokoll från 2020

Kontakt

För frågor till utbildningsnämnden vid institutionen för global folkhälsa, hör av dig till un.gph@ki.se

Dokument

LB
Innehållsgranskare:
2023-10-10