Utbildningsnämnden på GPH

Utbildningsnämnden handlägger och ansvarar för utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå vid institutionen.

Möten

2020

  • Torsdag 10 september
  • Torsdag 22 oktober

Ledamöter

Ordförande

Helle Mölsted Alvesson

Projektsamordnare
K9 Department of Global Public Health

Vice ordförande, programdirektor

Magisterprogrammet i global hälsa, Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer

Asli Kulane

Lektor
08-524 833 88
K9 Department of Global Public Health

Programdirektor

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Jette Möller

Lektor
K9 Department of Global Public Health

Lärarrepresentanter

Tobias Alfvén

Lektor/specialistläkare
K9 Department of Global Public Health

Anneli Eriksson

Projektledare
K9 Department of Global Public Health

Gaetano Marrone

Forskare
K9 Department of Global Public Health

Ritva Rissanen

Lektor, biträdande
K9 Department of Global Public Health

Studentrepresentanter

Ahmad Abbadi

Studentrepresentant

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap. 

Jasper van Heuverswyn

Studentrepresentant

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap. 

Sonia Zaccheo

Studentrepresentant

Magisterprogrammet i global hälsa. 

Internationaliseringsansvarig i utbildning

K9 Department of Global Public Health

Avnämare-representanter

Emelie Andersson

Enhetschef, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Niklas Zethraeus

Forskare
Unit for Health Economics and Economic Evaluation
C7 Department of Learning, Informatics, Management and Ethics

Övriga ledamöter

Hannele Granström

Utbildningsadministratör
K9 Department of Global Public Health

Malin Sandell

Studievägledare
K9 Department of Global Public Health

Handläggare utbildningsnämnden

Lena Björk

Utbildningsadministratör
08-524 801 28
K9 Department of Global Public Health

Protokoll

Senaste godkända mötesprotokoll. För frågor om tidigare protokoll, hör gärna av dig till un.gph@ki.se.

2020

Kontakt

För frågor till utbildningsnämnden vid institutionen för global folkhälsa, hör av dig till un.gph@ki.se