Skip to main content

Utbildningsnämnden på GPH

Utbildningsnämnden handlägger och ansvarar för utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå vid institutionen.

Möten

2020

  • Tisdag 9 mars 

Ledamöter

Ordförande

Helle Mölsted Alvesson

Projektsamordnare
K9 Global folkhälsa

Vice ordförande, programdirektor

Magisterprogrammet i global hälsa, Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer

Asli Kulane

Lektor
K9 Global folkhälsa

Programdirektor

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Jette Möller

Lektor
K9 Global folkhälsa

Lärarrepresentanter

Tobias Alfvén

Lektor/specialistläkare
K9 Global folkhälsa

Anneli Eriksson

Projektledare
K9 Global folkhälsa

Gaetano Marrone

Forskare
K9 Global folkhälsa

Ritva Rissanen

Forskningssamordnare
K9 Global folkhälsa

Studentrepresentanter

Ahmad Abbadi

Studentrepresentant

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap. 

Jasper van Heuverswyn

Studentrepresentant

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap. 

Sonia Zaccheo

Studentrepresentant

Magisterprogrammet i global hälsa. 

Internationaliseringsansvarig i utbildning

K9 Global folkhälsa

Avnämare-representanter

Olena Gruzieva

Forskarassistent
C6 Institutet för miljömedicin

Emelie Andersson

Niklas Zethraeus

Forskare
C7.MMC.Zethraeus
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Övriga ledamöter

Hannele Granström

Utbildningsadministratör
K9 Global folkhälsa

Liselott Salomonsson

Studievägledare
K9 Global folkhälsa

Handläggare utbildningsnämnden

Lena Björk

Utbildningsadministratör
K9 Global folkhälsa