Organisation och ledning vid institutionen för global folkhälsa

Ledningsgrupp vid institutionen för global folkhälsa.

Ledningsgrupp

K9 Global folkhälsa

Bo Burström

Ställföreträdande prefekt
08-524 801 60
K9 Global folkhälsa

Therese Lind

Administrativ chef
K9 Global folkhälsa

Christina Dalman

Professor/överläkare
K9 Global folkhälsa

Anna Mia Ekström

Professor/överläkare
K9 Global folkhälsa

Knut Lönnroth

Professor/överläkare
704301236
K9 Global folkhälsa
K9 Global folkhälsa

Emilie Agardh

Studierektor forskarutbildning
K9 Global folkhälsa

Helle Mölsted Alvesson

Grundutbildningsansvarig (GUA)
K9 Global folkhälsa
LS
Innehållsgranskare:
2023-04-12