Disaster operations

Kunskapscentrum för global katastrofmedicin

Vi är ett interdiciplinärt forskningsteam inom global katastrofmedicin. Våra huvudaktiviteter är forskning, utbildning, rådgivning och expertis, samt fältarbete i katastrofer. Vårt mål är att bidra till att stärka och förbättra både svensk och internationell sjukvårds förmåga i händelse av stora katastrofer. Vi är ett WHO Collaborating Centre och vi samarbetar med Centrum för hälsokriser på KI. Dessutom är vi ett kunskapscentrum på uppdrag av Socialstyrelsen.

Huvudaktiviteter

Nyheter, senaste event och aktiviteter

katastrofmedicin nyheter

Event