Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin

Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin (KcKM) är ett interdiciplinärt centrum för forskning inom global katastrofmedicin. Våra huvudaktiviteter är: forskning, utbildning, fältarbete och rådgivning. Vårt mål är att bidra till att stärka och förbättra både svensk och internationell sjukvårds förmåga i händelse av stora katastrofer. Vi är ett WHO Collaborating Centre och vi utför även arbete på uppdrag av Socialstyrelsen.

Huvudaktiviteter

Nyheter, senaste forskning och aktiviteter

katastrofmedicin nyheter

Kunskapscentrumet i media