Nieves Amat Camacho

Nieves Amat Camacho

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Plan 4, 17177 Stockholm
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH von Schreeb, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är sjuksköterska med en master i global hälsa och en doktorsexamen i global hälsa, humanitär hjälp och katastrofmedicin. Jag har varit knuten till forskargruppen Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser sedan 2015. Där har jag främst varit involverad i forsknings- och utbildningsprojekt, särskilt när det gäller att förbättra Emergency Medicial Teams insatser vidkatastrofer. Jag har själv arbetat i katastrofer och hälsokriser med Läkare utan gränser och Röda korsets katastrofberedskapsenhet.

  Min doktorsavhandling "Feeding in crisis - Exploring the provision of breastfeeding support during humanitarian emergencies", som jag försvarade i september 2022, fokuserade på praxis och stöd för optimal amning av spädbarn i humanitära miljöer. Jag doktorerade på University of Piemonte (Italien) och genomfördes i samarbete med Karolinska Institutet, samt Läkare utan gränser i Bryssel och dess enhet för operativ forskning (LuxOR).

  Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser arbetar jag för närvarande med IPA Care, ett kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom beredskap för jordbävningar och hälsokriser på västra Balkan och i Turkiet (finansierat av EU DG ECHO). Parallellt arbetar jag med att stödja WHO med forskning och utveckling av Emergency Medical Teams och annan medicinsk kapacitet i kölvattnet av katastrofer.

  Utbildning:
  - BSc Nursing, University of Almeria
  - MSc Global hälsa, Karolinska Institutet
  - PhD, University of Piemonte Orientale i samarbete Karolinska Institutet och Läkare utan gränser

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning är inriktad på aspekter av katastrofmedicin och katastrofinsatser. Jag har ett särskilt intresse för kost för barn i katastrofsituationer och humanitära insatser, vilket var ämnet för min doktorsavhandling. För närvarande handlar mitt arbete främst om kapacitetsuppbyggnad och resultat av katastrofinsatser.

Undervisning

 • Jag är handledare och examinator för olika Master-uppsatser.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI