Moa Herrgård

Moa Herrgård

Anknuten till Undervisning/Handledning
E-postadress: moa.herrgard@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Plan 4, 17177 Stockholm
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH von Schreeb, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Epidemiolog, Kunskapscentrum för global katastrofmedicin, ViTriEx (Virtual
  Triage Exercise) och AnTriEx (Analog Triage Exercise)
  Jag är epidemiolog med en masterexamen i epidemiologi från London School of
  Hygiene and Tropical Medicine. Min masteruppsats handlade om hur olika
  interventioner kring trygg försörjning av livsmedel påverkar
  näringsstatus hos målgrupper i Somalia.
  Jag arbetar idag på Kunskapscentrum för global katastrofmedicin [1], vid
  Institutionen för global folkhälsa [2], med fokus på att utveckla
  interaktiva simuleringsmetodiker som förser hälso- och sjukvårdspersonal
  med verktyg och kunskap för att hantera oförutsedda händelser där behoven
  är större än de tillgängliga resurserna. Dessutom utvecklar och validerar
  jag en open access virtual simulation-metodik kallad ViTriEx - Virtual Triage
  Exercise [3].
  Utöver min roll på KI arbetar jag även med implementeringen av ett anslag
  från the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, som fokuserar
  på mobilisering, facilitering och stärkande av multistakeholder-engagement
  inom implementeringen av the Sendai Framework on Disaster Risk Reduction.
  Jag har tidigare arbetat inom Världshälsoorganisationens (WHO) Health
  Emergency Program, där jag stöttade utvecklingen av internationella
  riktlinjer för hälso- och sjukvårdssystems katastrofberedskap, och
  assisterade koordineringen av WHO:s humanitära respons.
  * Masterexamen, epidemiologi, London School of Hygiene and Tropical Medicine
  * Kurs, juridik, Stockholms universitet
  * Kurs, Statsvetenskap, Umeå universitet
  * Kurs, Engelska, Dundee University
  [1] https://ki.se/gph/kunskapscentrum-for-global-katastrofmedicin-0
  [2] https://ki.se/gph
  [3] https://ki.se/gph/antriex-och-vitriex

Undervisning

 • På Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin [1] ansvarar jag för
  följande undervisning:
  * ViTriEx – Virtual trauma simulation [2]. Obligatoriskt för
  läkarstudenter termin 10 på KI och på förfrågan från externa
  aktörer
  * SVK Katastrofmedicin – valbarkurs i katastrofmedicin för
  läkarstudenter
  [1] https://ki.se/gph/kunskapscentrum-for-global-katastrofmedicin-0
  [2] https://ki.se/gph/vitriex-virtual-triage-exercise-virtuell-triageovning

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2022-2025
 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2022-2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI