Moa Herrgård

Moa Herrgård

Anknuten till Undervisning/Handledning
E-postadress: moa.herrgard@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Plan 4, 17177 Stockholm
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH von Schreeb, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Anknuten till Undervisning/Handledning i forskargruppen Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser.

  Jag är epidemiolog med en masterexamen i epidemiologi från London School of Hygiene and Tropical Medicine. Min masteruppsats handlade om hur olika interventioner kring trygg försörjning av livsmedel påverkar näringsstatus hos målgrupper i Somalia.

  Jag är affilierad till undervisning/handledning i forskargruppen Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser, vid institutionen för global folkhälsa. Mitt arbete fokuserar på att utveckla interaktiva simuleringsmetodiker som förser hälso- och sjukvårdspersonal med verktyg och kunskap för att hantera oförutsedda händelser där behoven är större än de tillgängliga resurserna. Jag har varit med och utvecklat simuleringsverktygen ViTriEx (Virtual Triage Exercise) och AnTriEx (Analogue Triage Exercise). 

 • Hösten 2024 började jag arbeta med att stötta WHO:s responsmekanism genom 

 • GOARN (Global Outbreak and Alert and Response Network), som Centrum för hälsokriser på KI är del av. I det arbetet hat jag samarbetat med landsrepresentanter för att förbättra akut hälsokrisberedskap och hantering. Mitt arbete fokuserar på att stäkra styrning och strukturer för beslutsfattande, utveckla evidensbaserade strategier och bygga upp väsentliga förmågor.

  Utöver mitt arbete på KI och GOARN arbetar jag även med implementeringen av ett anslag från the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, som fokuserar på mobilisering, facilitering och stärkande av multistakeholder-engagement inom implementeringen av the Sendai Framework on Disaster Risk Reduction.

  Jag har tidigare arbetat inom Världshälsoorganisationens (WHO) Health Emergency Program, där jag stöttade utvecklingen av internationella riktlinjer för hälso- och sjukvårdssystems katastrofberedskap, och assisterade koordineringen av WHO:s humanitära respons.

  Utbildning

  • Masterexamen, epidemiologi, London School of Hygiene and Tropical Medicine
  • Kurs, juridik, Stockholms universitet
  • Kurs, Statsvetenskap, Umeå universitet
  • Kurs, Engelska, Dundee University

Undervisning

 • I forskargruppen Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser ansvarar jag för följande undervisning:

  • ViTriEx – Virtual trauma simulation. Obligatoriskt för läkarstudenter termin 10 på KI och på förfrågan från externa aktörer
  • SVK Katastrofmedicin – valbarkurs i katastrofmedicin för läkarstudenter

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI