Rådgivining och expertis inom katastrofmedicin

Tillsammans har vi på Kunskapscentrum för Katastrofmedicin mer än femtio års erfarenhet av arbete inom katastrofmedicin och global hälsa. Vi arbetar med undervisning, forskning och fältarbete i katastrofområden, och just därför har vi kompetens att erbjuda expertis och rådgivning i frågor som rör policy, planering och beslut inom ämnet katastrofmedicin.

Rådgivning och stöd i policyutveckling

Vi på Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin är alltid öppna för uppdrag och samarbete där vår kompetens inom katastrofmedicin och global hälsa kan bidra till att utveckla policy och beslut inom området. Sådana uppdrag och samarbeten kan röra sig om utvärderingar, expertutlåtanden, rådgivning och stöd i policy frågor och mycket mer. Vi samarbetar med såväl svenska som internationella parterns, inom både den offentliga, privata och biståndssektorn.  

Exempel på rådgivning och stöd i policyfrågor

Medarbetare på Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin arbetar, och har arbetat, med rådgivande och expertis-uppdrag inom WHO, Socialstyrelsen och i kommissioner tillsatta av svenska regeringen. Exempel på sådana uppdrag är bland annat vår chef, Johan von Schreeb, som år 2020 tillfrågades av WHO att koordinera de internationella insatserna i Beirut efter explosionerna som drabbade stadens hamnområde. Hans roll utvidgades sedan till att också innefatta koordinering av delar av Libanons covid-19-vård. 

Ytterligare ett exempel på när vår expertis var till nytta när det kommer till utvärdering av policy är att Anneli Eriksson, projektledare på centrumet, har arbetet som utredningssekreterare på Coronakommissionen, som tillsattes av den svenska regeringen i juni 2020 för att utvärdera landets insatser för att förhindra spridningen av covid-19. I den rollen har Anneli Eriksson kunnat dra nytta av både sina erfarenheter från fältarbete i katastrofområden och sin doktorsavhandling om behovsbedömning i katastrofer. 

Flera av medarbetarna på Kunskapscentrum för global katastrofmedicin har också medverkat i media och i debatter som rör katastrofmedicin, global hälsa och katastrofförberedelse, både i Sverige och utomlands. 

Johan von Schreeb

Professor i Global Katastrofmedicin

Om du vill veta mer om våra uppdrag och vår roll i rådgivning och policyutveckling, vänligen kontakta vår chef professor Johan von Screeb