Skip to main content

Forskning vid Karolinska Institutet

I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen. Forskningen spänner över ett brett fält – från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap. 

Sommarspecial

Möt våra forskare

Forskningsteman och fördjupning

Genetiskt "skräp" kan vara guld i kampen mot cancer

Tidigare ansåg forskarna att så kallad icke-kodande RNA var ett skräp-DNA som inte hade någon betydelse eftersom det inte skapade några proteiner. Men det har visat sig att det har en central roll i utvecklingen av cancer. Wallenberg Academy Fellow Claudia Kutter vid Karolinska Institutet, är en av de forskare som nu studerar icke-kodande RNA i jakten på att hitta behandlingar som dödar cancercellerna men skonar de friska cellerna. Se en film producerad av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. 

Nyheter inom forskning

KS
Katarina Sternudd
2019-08-22
Katarina Sternudd