Djurförsök

På KI bedrivs grundläggande forskning för att förstå biologiska mekanismer, ta fram nya behandlingsformer och utveckla vaccin. En stor del av forskningen utförs med exempelvis cellodlingar, men inom flera sjukdomsområden behövs fortfarande djurförsök för att få ny kunskap. Att använda djur i vetenskaplig forskning är strikt reglerat.

Foto: AFL/KI

Allmänt om djurförsök

Forskning med apor på KI

Alternativ till djurförsök

Mer information

Forskningsnyheter

Nyheter

2024-06-17