Skip to main content

Forskning vid Karolinska Institutet

I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen. Forskningen spänner över ett brett fält – från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap. 

Sommarspecial

Möt våra forskare

Forskningsteman och fördjupning

Forskning ska rädda miljontals liv

Birgitta Henriques Normark är forskare vid Karolinska Institutet och studerar pneumokocker, en bakterie som kan vara helt ofarlig men även dödlig. År 2017 fick hon det prestigefulla Wallenberg Clinical Scholar-anslaget. Se en ny film om infektionsforskning från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. 

Nyheter inom forskning

KS
Katarina Sternudd
2019-06-27
Katarina Sternudd