Tio skäl att välja Karolinska Institutet

Vad lockar dig i arbetslivet? Kreativitet? Att göra skillnad? Den senaste tekniska utrustningen? Vara med och bidra till världsledande forskning och utbildning vid Sveriges största medicinska universitet? Då är KI rätt arbetsplats för dig. I dag är KI rankat som det ledande medicinska universitetet i EU. Här ger vi dig fler anledningar till att välja KI som arbetsplats.

studenter som sitter på en bänk
Foto: Erik Flyg

1. Det globala universitetet

Här verkar du i en internationell miljö och får kollegor från många delar av världen. Hälften av KI:s doktorander anger att de har en annan nationalitet än svensk. 70 procent av alla vetenskapliga artiklar som KI:s forskare publicerar görs i samarbeten med forskare från 170 länder.

Genom KI:s omfattande internationella samarbeten kan du bygga nätverk som ger dig globala kontakter. Om du vill få arbetslivserfarenhet utomlands under en period finns internationella utbytesprogram för både lärare och administrativ personal.

Läs mer om internationell samverkan och internationalisering.

Forskare tittar på kollega
Foto: Erik Cronberg

2. Sveriges bredaste kompetens inom medicin och hälsa 

Eftersom KI är det största medicinska universitetet i Sverige får du närhet till många forskare på samma plats, som arbetar med olika forskningsinriktningar och med olika metoder. I och med det har du chans att utbyta kunskap och erfarenhet mellan de olika vetenskapsområdena inom medicin och hälsa.

Forskningen spänner över hela det biomedicinska fältet – från grundläggande experimentell forskning till klinisk forskning i samarbeten med hälso- och sjukvården. Här bedrivs banbrytande forskning inom till exempel cancer, neurovetenskap, immunologi, epidemiologi och global hälsa. Det här gränsöverskridande samarbetet bidrar till KI:s världsledande position inom forskning.

Läs mer om forskning och forskningsområden.

3. Livsviktigt samarbete mellan forskning, klinik och industri

Här skapas nya kunskaper i samverkan med industrin och regionen. Kunskapsutbytet med industrin är värdefullt och resulterar i gemensamma publikationer, klinisk praxis och innovationer som kan bidra till utveckling av nya läkemedel. Närheten till Karolinska Universitetssjukhuset möjliggör i sin tur patientnära och translationell forskning. Ett exempel på samarbete är ett nyinrättat centrum för precisionsmedicin där syftet är att skräddarsy behandlingar för patienter.

Läs mer om samarbeten och nätverk

Bild på två personer som står och pratar i en korridor.
Foto: Erik Cronberg.

4. Forskningsinfrastruktur av toppklass

Här får du tillgång till den senaste metoden, tekniken och kompetensen inom till exempel molekylärbiologi, biosäkerhet, genetik, omics, medicinsk avbildning, e-hälsa, register och biobanker. Du blir också, tillsammans med KI, en viktig partner i flera nationella forskningsinfrastrukturer som till exempel Science for Life Laboratory (SciLifeLab).

Läs mer om infrastruktur och resurser för forskning

5. Din karriär i fokus

Oavsett om du är senior eller om detta är ditt första steg i karriären så finns utvecklingsmöjligheter för dig på KI. KI har skapat en ny karriärstruktur inom både undervisning och forskning. I och med det är vi först i Sverige med att erbjuda dig nya anställningar som forskningsspecialist, senior forskningsspecialist och senior forskare. Som junior forskare kan du söka konsolideringsbidrag. Det finns också nya karriärvägar inom undervisning som biträdande lektor och den nya anställningsformen, assisterande lektor.

Generellt så satsar KI på ett livslångt lärande där medarbetaren ska få de bästa förutsättningarna för att kunna följa sina egna idéer och utveckla sin potential.

Läs mer om karriär på KI

Interior image showing the stairs in building Neo.
Karolinska Institutet, Neo. Foto: Erik Flyg

6. Rekrytering och arbetsmiljö att vara stolt över

Här får du en arbetsmiljö som tillhör toppskiktet i EU, dels för att svensk arbetsmiljölagstiftning ligger långt fram, dels för att KI satsar på arbetsmiljön som ett prioriterat område. Karolinska Institutet har erhållit EU-kommissionens erkännande HR Excellence in Research. Utmärkelsen visar att Karolinska Institutet är en arbetsgivare som tillämpar sakliga och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden, en god arbetsmiljö och löpande strävar efter att utveckla dem.

Läs mer om arbetsmiljö och hälsa

Student at computer
Foto: Erik Flyg

7. Ett flexibelt arbetssätt – en win-win

Arbete är inte något man går till utan något man gör. Som medarbetare på KI erbjuds du möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter så kan du arbeta delar av din arbetstid på distans. Färre resor till och från arbetet och färre tjänsteresor påverkar klimatet positivt och digitala interaktioner ökar möjligheten att delta i globala nätverk och skapande av ”Virtuella center” för kunskapsutveckling.

Läs mer om flexibelt arbetssätt

8. Hållbar utveckling

Forskning, utbildning och samverkan för hållbar utveckling är en viktig del av KI:s vision om att främja kunskap för livet och en bättre hälsa för alla. I KI:s Strategi 2030 förtydligas att KI ska bidra till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Det innefattar exempelvis arbete med att minska klimatpåverkan från tjänsteresor, ställa miljö- och etiska krav vid upphandlingar och inköp, minimera hälso- och miljörisker inom den laborativa verksamheten samt att källsortera och minska avfall.

Andra exempel är ett aktivt arbete för lika villkor – och för god hälsa och välbefinnande hos anställda och studenter. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar även utbildningsprogrammen på både grund- och avancerad nivå.

Läs mer om hur KI bidrar till miljö och klimat.

9. Aktiv friskvård

En bättre hälsa för alla gäller även personalen. Du tränar gratis i de fräscha campusgymmen i både Solna och Flemingsberg. Gymmen är fullt utrustade och KI:s friskvårdspersonal erbjuder klasser både live och digitalt varje vecka. Förutom en friskvårdstimme varje vecka på arbetstid får du även ett friskvårdsbidrag per år. Friskvårdsbidraget innefattar både appar och webbtjänster vilket går helt i linje med ett flexibelt arbetssätt.

Läs mer om friskvården.

Nobelprisets medalj Foto: © ® The Nobel Foundation

10. Ta plats i historien 

Känn historiens vingslag när du blir en del av KI – en tongivande aktör inom svensk och internationell medicin i över 200 år. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet delar varje år ut Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Läs mer om historia och kulturarv.

LF
Innehållsgranskare:
2024-03-19