Utbildning på Avdelningen för försäkringsmedicin

Vi arrangerar och är involverade i utbildning på olika nivåer; grundutbildning, vidareutbildning, forskarutbildning och postdoc-handledning.

Vi verkar också mer generellt för en kompetensutveckling inom försäkringsmedicin, bl.a. genom nätverk inom området, genom föreläsningar, forskningsprojekt osv.

Kontaktperson: Emilie Friberg

Nya kurser i försäkringsmedicin 

Under mars och april 2023 planerar vi att ge en kurs i försäkringsmedicin för specialistutbildade läkare och en för rehabiliteringskoordinatorer.

Kurserna ger möjlighet att fördjupa de försäkringsmedicinska kunskaper som läkare och rehabkoordinatorer behöver i sitt kliniska arbete, med fokus på sjukskrivningsprocessen samt på samarbete och samverkan mellan professioner och aktörer. 

Kurserna omfattar 2 hp på avancerad nivå.

Planerade kursdatum för Försäkringsmedicin, 2 hp, VT23 – läkare

22/3, 23/3 (digital), 30/3 (digital), 31/3 samt 20/4

Du kan anmäla dig här

Planerade kursdatum för Försäkringsmedicin, 2 hp, VT23 – Rehabiliteringskoordinatorer

16/3, 17/3 (digital), 30/3 (digital), 31/3 samt 21/4

Kursansvarig: Docent Emilie Friberg

Du kan anmäla dig här

Forskarutbildning

Flera doktorander gör sin forskarutbildning vid Avdelningen och arbetar då med ett eller flera försäkringsmedicinska projekt. Doktorandgruppen har även återkommande seminarier.

Forskarutbildningskursen "Sickness Absence Research; Theories, Methods and Concepts" (4.5 hp) ges regelbundet.

Här hittar du mer information om kursen

Vidareutbildning i försäkringsmedicin (22,5 hp)

Vidareutbildningskursen i försäkringsmedicin är för specialistutbildade läkare. Kursen omfattar 22,5 högskolepoängpoäng och går över tre terminer, vilket innebär 25 % av heltid, på distans.

Utbildningen syftar till att ge kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom ämnesområdet försäkringsmedicin, som bas för och grundläggande behörighet för arbete med försäkringsmedicinska uppgifter inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård, Försäkringskassan och andra försäkringsbolag.

Utbildningen är tvärdisciplinär, problembaserad och avser att utifrån olika perspektiv ge kompetens vad avser praxis, vetenskap och forskning, lagar, regler, samhällets organisation och olika aspekter av sjukskrivningsprocessen inklusive medverkan i andras kompetensutveckling inom försäkringsmedicin.

Mer information om kursen finns i kursplanen.

Kursansvarig: Professor Kristina Alexanderson

För närvarande är det oklart om/när vi kan ge ytterligare sådan kurs.

Sveriges första magisterprogram i försäkringsmedicin

Höstterminen 2007 startade Karolinska Institutet Sveriges första magisterprogram i försäkringsmedicin. Programmet riktade sig till specialistutbildade läkare över hela Sverige. Intresset och antalet sökande var stort och kursen var mycket uppskattad. Vi får många frågor om nästa kurstillfälle, för närvarande är det dock inte möjligt att anordna en sådan kurs.