Nya medel och bidrag

Grattis till - 

Per Davidson och Gustav Nilsonne som har fått 2,4 Mkr av Marie Curie-programmet inom Horisont Europa för projektet "Many Naps – a big team science experiment on sleep and memory (NAPS)".

Brjann Ljotsson och Josefin Särnholm som fått medel från Vetenskapsrådet, 2,4 miljoner: “Internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid hjärtfokuserad ångest efter hjärtinfarkt”.

Janina Seubert, Mikael Lundqvist och Agneta Herlitz som fått bidrag från VR. 

Agneta Herlitz, Riksbankens Jubileumsfond 4,7 miljoner, “Do we need to bother about small sex differences in cognition and behavior? Is it possible to explain these regularly recurring patterns?”.

Ata Ghaderi har fått 4,9 miljoner från Forte, “An interactive, Internet-based program for prevention of eating disorders through optimization of protective factors”.

Pia Enebrink har fått 8,6 miljoner från Forte, “A randomizes controlled study of stepwise care for aggressive, oppositional behavior among youth: new technology for improved scalability and efficacy of treatments”. 

 

Elin Uddenstig
2023-06-09