Nya medel och bidrag

Vi säger grattis till nedan personer som fått viktiga bidrag till sin forskning

Grattis till:

Rikard Wicksell som fått 700 000 SEK från ALF Medicin för projektet DAHLIA: utveckling, utvärdering och implementering av en digital beteendeintervention för att öka resiliens och funktion hos personer med  långvarig smärta. Rikard har också fått 3,9 Mkr från Barncancerfonden för projektet DAHLIA-ung: en behovsanpassad digital behandling för unga med långvarig smärta efter cancersjukdom.

Mats Lekander som fått en donation på 2 100 000 USD (cirka 23 miljoner kronor) till Osher centrum för integrativ hälsa vid Karolinska Institutet från Bernard och Barbro Osher.

Anna Dahlgren som fått bidrag från AFA för sin studie Bädda för kvalitet.

Per Davidson och Gustav Nilsonne som har fått 2,4 Mkr av Marie Curie-programmet inom Horisont Europa för projektet "Many Naps – a big team science experiment on sleep and memory (NAPS)".

Brjann Ljotsson och Josefin Särnholm som fått medel från Vetenskapsrådet, 2,4 miljoner: “Internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid hjärtfokuserad ångest efter hjärtinfarkt”.

Janina Seubert, Mikael Lundqvist och Agneta Herlitz som fått bidrag från VR. 

Agneta Herlitz, Riksbankens Jubileumsfond 4,7 miljoner, “Do we need to bother about small sex differences in cognition and behavior? Is it possible to explain these regularly recurring patterns?”.

Ata Ghaderi har fått 4,9 miljoner från Forte, “An interactive, Internet-based program for prevention of eating disorders through optimization of protective factors”.

Pia Enebrink har fått 8,6 miljoner från Forte, “A randomizes controlled study of stepwise care for aggressive, oppositional behavior among youth: new technology for improved scalability and efficacy of treatments”. 

 

Johanna Olsson
2024-01-16