Skip to main content

Forskning vid avdelningen för psykologi

Road

Vid Avdelningen för psykologi sker all forskning inom någon av de femton olika forskargrupperna som är anknutna till organisationen, alla med sina egna profiler och inriktningar. För att läsa mer om en viss forskargrupp så klicka på den som du är intresserad av i listan nedan.

Här hittar du även en lista på de senaste forskningsartiklarna som publicerats av forskare vid Avdelningen för psykologi.