Forskning vid avdelningen för psykologi

Vid Avdelningen för psykologi sker all forskning inom någon av de arton olika forskargrupperna som är anknutna till organisationen, alla med sina egna profiler och inriktningar. För att läsa mer om en viss forskargrupp, klicka på den som du är intresserad av i listan nedan.

Janina Seuberts forskargrupp

Janina Seuberts forskargrupp

Gruppen undersöker de perceptuella upplevelser som är förknippade med att äta.