Janina Seubert’s forskargrupp

Forskargruppen Näringsneurovetenskap undersöker de perceptuella upplevelserna i samband med att äta. Vi studerar lukt- och smakperception under förväntan och konsumtion av mat, deras effekter på minne och inlärning samt på känslor och motivation, och deras reglering genom metabolisk feedback från matsmältningsprocessen.

-
- Foto: Anna Pelzer

Målet med vår forskning är att fylla den kunskapslucka som för närvarande finns mellan de mekanismer som driver perceptuella upplevelser under matkonsumtion och den efterföljande utvärderingen av mat i omvärlden, och inspirera till utvecklingen av nya interventioner för att underlätta kostförändringar under livets gång. hälsa och sjukdom. 

ERC
ERC Foto: -

Huvudprojekt

 

ERC Starting Grant OLFLINK

Människors matvanor globalt sett utgör ett betydande hot mot folkhälsan och ekologisk hållbarhet. Medvetenheten om att storskaliga globala förändringar är brådskande har på senare tid vuxit; ändå är det fortfarande en stor utmaning att anpassa sina preferenser för välbekanta matsmaker till hälsosammare eller mer hållbara alternativ. Det höga inneboende belöningsvärdet av smak, särskilt socker och salt, används ofta som förklaring för människors motstånd mot att ändra sina matpreferenser. Det finns dock en grundläggande brist på kunskap om de perceptuella och emotionella mekanismerna som kopplar dessa belöningsupplevelser som sker under matkonsumtionen till matval före konsumtion, vilket i slutändan driver vår aptit och våra kostbeslut. OLFLINK kommer att konsolidera de senaste konceptuella framstegen inom kemosensorisk forskning i ett gemensamt teoretiskt ramverk:

 

  • Vi kommer att identificera den distribuerade koden genom vilken lukter förvärvar och framkallar smakassociationer.
  • Vi kommer att avgränsa de kortikala kontrollmekanismerna som underlättar hämtning av denna neurala kod
  • Vi kommer att definiera interaktionerna med matsmältningsprocessen

 

Perceptuellt beslutsfattande om matsmak i munnen och dess roll i reglering av matintag

Varje gång vi äter utvärderar vi smaken av maten i munnen: är det en säker energikälla som bör sväljas, eller ett potentiellt hälsohot som bör spottas ut? Att fatta detta enkla beslut rätt är avgörande för överlevnad, eftersom det gör att vi kan upprätthålla balansen mellan tillräckligt kaloriintag å ena sidan och undvikande av oavsiktlig förgiftning å andra sidan. Det är väl etablerat att vi accepterar livsmedel när deras smak passar ett välbekant och förväntat föremål, och avvisar dem när det inte gör det. Hur vi avgör om en smak tillhör ett specifikt objekt, och vilka hjärnprocesser som reglerar dessa beslut, är fortfarande dåligt förstådd. Detta projekt kommer att utforska de perceptuella och hjärnprocesser som gör att vi kan klassificera lukt-smak perceptioner i munnen i stabila objektkategorier. Sammantaget kommer kunskapen från detta projekt att ge oss viktiga insikter i de psykologiska mekanismer som styr vår uppfattning om maten vi äter, och hur vi använder denna information för att reglera lusten att äta i specifika situationer i vardagen.

 

Dysregulerad anticipatorisk belöningsbearbetning vid ätstörningar

Ätstörningar har hög sjuklighet och dödlighet och prognosen, särskilt vid anorexia nervosa, är dåligt, delvis på grund av ofullständig förståelse av deras underliggande neurobiologi. Neurobiologiska faktorer kan omintetgöra interventioner genom att påverka den automatiska framkallningen av belöningssökande beteende till mat. Luktperception, som spelar en viktig roll i emotionell bedömning av livsmedel, skulle kunna ge nya insikter om störningar i hjärnans belöningskretsar vid ätstörningar. I detta samarbete med Cynthia Bulik vid Center for Eating Disorders Innovation (CEDI) utforskar vi båda matluktbearbetning vid hetsätningsstörning (okontrollerad överätning) och Anorexia nervosa.

Publikationer

 

Lundström JN, Regenbogen C, Ohla K, Seubert J (2019): Prefrontal Control Over Occipital Responses to Crossmodal Overlap Varies Across the Congruency Spectrum. Cereb Cortex, 29(7):3023-3033

Fondberg R, Lundström JN, Blöchl M, Olsson MJ, Seubert J (2018): Multisensory flavor perception: The relationship between congruency, pleasantness, and odor referral to the mouth. Appetite;125:244-252

Seubert J, Laukka EJ, Rizzuto D, Hummel T, Fratiglioni L, Bäckman L, Larsson M (2017):  Prevalence and Correlates of Olfactory Dysfunction in Old Age: A Population-Based Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci., 72(8):1072-1079.

Seubert J, Ohla K, Yokomukai Y, Kellermann T, Lundström JN (2015): Superadditivity during flavor perception is modulated by temporo-limbic neuronal coupling. Human Brain Mapping, 36(5), 1662-76.

Seubert J, Freiherr J, Frasnelli J, Hummel T, Lundström JN (2013): Orbitofrontal cortex and olfactory bulb volume predict distinct aspects of olfactory performance in healthy subjects. Cerebral Cortex, 23(10):2448-56.

 

Mer information:

https://www.perceptionlab.se/janina-seubert

Gruppmedlemmar

Janina Seubert

Forskargruppsledare