MR centrum

MR centrum

MR centrum är en core-facilitet som hanterar forskningskapaciteten inom magnetisk resonans på neuroradiologikliniken. Core-faciliteten är utrustad med en 3 Tesla GE SIGNA Premier, som ägs av Karolinska Institutet tack vare en generös donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2010.

Foto: Jörgen Rosén
MR centrum Foto: Jörgen Rosén

Fakta om MR centrum

Plats: J4:10, plan 4, BioClinicum, Solnavägen 30, Solna

Ansvarig: Jörgen Rosén

Nyckelord: Radiologi, bildbehandling

Institution: Institutionen för klinisk neurovetenskap