Disputationer

Martin Asperholm

Fredag den 12 juni var det dags för Martin Asperholm att försvara sin avhandling "Investigating and explaining sex differences in episodic memory"

Grattis Martin!

Jenny Rickardsson

Den 15 maj 2020 försvarade hon sin avhandling "Make friends with your pain monster. Internet-delivered acceptance- and value-based exposure in chronic pain – model and treatment" 

Grattis Jenny!