Avdelningens podd - Psykologisk forskning

Psykologisk forskning är en podcast av och med forskare och lärare på Avdelningen för psykologi vid Karolinska Institutet. Här diskuterar vi forskning inom olika ämnesområden som hör till psykologi. Förhoppningsvis kan du som är intresserad av psykologi få inspiration och ny kunskap genom att lyssna på våra samtal.

-
- Foto: -

Podcasten är inte vinstdrivande och åsikterna som uttrycks är forskarnas egna; vi representerar alltså inte Karolinska Institutet. Chef för avdelningen är Pia Enebrink och ansvarig utgivare är Mats Olsson i egenskap av institutionschef.

Säsong 3

 

Avsnitt 1, Öppen vetenskap och forskningens pålitlighet:

Har vi en replikeringskris, och påverkar den i så fall synen på forskningens tillförlitlighet? Gäst i dagens avsnitt är docent Gustav Nilsonne, Karolinska Institutet och Stockholms universitet, som berättar om hur man kan forska i området metavetenskap och om vi kan lita mer på vetenskapliga artiklar i tidskrifter med hög status. Musik: Karl Thunell. Programledare: Mats Lekander.

Spotify

Apple

 

Avsnitt 2, Sexuell läggning, social trygghet och minoritetsstress:

Hälsan är inte jämnt fördelad över befolkningen, och så kallad minoritetsstress tros kunna förklara vissa sådana skillnader. Docent Richard Bränström är gäst i detta avsnitt, och berättar om minoritetstress och hälsa hos homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter (HBTQ). Musik: Karl Thunell. Programledare: Mats Lekander.

Spotify

Apple

 

Avsnitt 3, Intelligens:

Intelligens är ett av psykologiämnets äldsta och kanske mer kontroversiella begrepp och fenomen. Vad säger dagens forskning om intelligens och hur det hänger ihop med allt från gener och hälsa till klassresor och karriär? Professor Bo Melin gästar avsnittet och delar med sig av sin kunskap om både andras och egen forskning i området. Musik: Karl Thunell Programledare: Mats Lekander

Spotify

Apple

 

Avsnitt 4, Kan man sätta en frontallob på vårdens informationshantering?: 

Martin Ingvar är professorn och neuroforskaren som bytte forskningsinriktning. Efter att ha blivit frustrerad över ineffektiv informationshantering i vården började han utforska hur detta kunde hanteras bättre. Kan kvalitet, kontinuitet och effektivitet öka med förbättrad informationshantering, allt till patientens bästa? Musik: Karl Thunell Programledare: Mats Lekander

Spotify

Apple

 

Avsnitt 5, Hjärnavbildningens vara eller icke vara i psykologisk forkning:

Hjärnavbildningsområdet får ibland kritik för att undersöka för små material och att analysmetoderna är för flexibla. I en viss typ av studier, hävdar vissa, behövs tusentals forskningspersoner. Stämmer detta, hur bör studier utformas och vilken typ av fynd har stått sig genom åren? Forskarna Kristoffer Månsson, Martin Ingvar, Sandra Tamm och Håkan Fischer ger sina perspektiv på hjärnavbildningens möjligheter och svårigheter. Musik: Karl Thunell Programledare: Mats Lekander

Spotify

Apple

 

Avsnitt 6, Mind-body dualism: hur ska vi tänka och prata om kroppen och "själen" (the mind)?:

Flera hundra år efter Descartes teori om att kroppen och "själen" (the mind) är fundamentalt olika saker tycks vi fortfarande vara kvar i dualistiskt tänkande och språkbruk. Konsekvenserna tycks stora och negativa, för patienter såväl som för vården. I extremfall har den dualistiska klyftan bidragit till att forskare hotas för att de tycker eller forskar om fel saker. Två sådana forskare är intervjuade i avsnittet. Gäster: Simon Cervenka, professor i psykologi, och Maja Västhagen, psykolog och doktorand. Musik: Karl Thunell Programledare: Mats Lekander

Spotify

Apple

 

Avsnitt 7, Hälsoångest:

De allra flesta kan i någon utsträckning vara oroliga för att ha eller riskera att utveckla en allvarlig sjukdom, men när blir detta ett problem? Vad är egentligen hälsoångest och hur behandlar vi det? Psykologen och forskaren Erland Axelsson gästar programmet, delar med sig av sin kunskap och reder ut begreppen och diagnoserna. Programledare: Mats Lekander & Maja Västhagen Musik: Karl Thunell

Spotify

Apple

 

Avsnitt 8, Mind-body dualism 2: är det såhär vi ska prata om kroppen och "själen"?:

I ett uppföljande avsnitt om dualism får vi höra mer av den engelska forskarens tankar om hur förklaringsmodeller tycktes påverka hans tillfrisknande från post-covid. Vi diskuterar betydelsen av förklaringsmodeller och språk och får höra hur professor Brjánn Ljótsson kommunicerar med sina patienter med detta i bakhuvudet. Gäster: Simon Cervenka, psykiater och professor i psykiatri och Maja Västhagen, psykolog och doktorand. Musik: Karl Thunell Programledare: Mats Lekander

Spotify

Apple

 

Avsnitt 9, Skärmtid, ohälsa och barns utveckling:

Enligt läroplanen för förskolan måste förskolebarn måste arbeta med digitala verktyg. Samtidigt pekar alltmer forskning på att tidigt och omfattande användande av digitala medier är kopplat till risker för sämre hälsa och hämmad utveckling. Så vilka är riskerna med digitala medier, och finns det fördelar? Programledarna Maja Västhagen och Mats Lekander samtalar om dessa frågor med docent Lisa Thorell. Musik: Karl Thunell

Spotify

Apple

 

Avsnitt 10, Migration och psykisk hälsa:

Dagens avsnitt handlar om psykisk hälsa i förhållande till migration, såväl migration i stort som specifikt påtvingad flykt. Vi berör stressorer kopplade till att tvingas lämna sitt hem, psykisk hälsa globalt, sociala faktorers påverkan på psykisk hälsa och vårdanvändning hos personer som kommit till Sverige. På besök i studion har vi Anna-Clara Hollander, som är leg. psykolog och docent på Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet. Programledare: Maja Västhagen och Mats Lekander. Musik: Karl Thunell

Spotify

Apple

 

Avsnitt 11, Utmaningen i att gå från utbildning till arbetsliv:

Dagens avsnitt handlar om övergången mellan utbildning och arbetsliv och hur denna "kris" kan påverka oss. På besök i studion har vi Petter Gustavsson, professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Petter har under många år följt bland annat sjuksköterskor och lärares övergång mellan utbildning och arbetsliv och hur de klarar denna utmaning. Vi talar också om vad du bör fråga om i en arbetsintervju kring "onboarding", det vill säga hur nya medarbetare introduceras. Programledare: Mats Lekander och Maja Västhagen. Musik: Karl Thunell

Spotify

Apple

 

Avsnitt 12, Det är okej att vara ny på jobbet:

Hur ska man göra när man är ny i jobbet och vilka strategier kan man använda? Vad kan arbetsplatsen göra, och vilken sorts återhämtning är viktig? Elin Frögéli berättar om sitt arbete med att utforma praktiska åtgärder för att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv. Programledare: Maja Västhagen Musik: Karl Thunell

Spotify

Apple

 

Avsnitt 13, Ätstörningar:

Hur kan självsvält uppfattas som belönande för många unga människor och samtidigt vara förknippat med så stort lidande? Hur vanliga är ätstörningar och vad gör att man insjuknar? Ata Ghaderi, professor i klinisk psykologi, gästar podden i ett första avsnitt av två och berättar om risk-och skyddsfaktorer för ätstörningar. Programledare: Maja Västhagen och Mats Lekander. Musik: Karl Thunell

Spotify

Apple

 

Avsnitt 14, Var är psykologin i klimatarbetet?:

Om vi måste ändra beteende för att minska påverkan på klimatet finns väl inget mer naturligt än att ta kunskap från psykologin i anspråk? Ändå tycks psykologin delvis vara frånvarande från klimatarbetet och att psykologer inte tar för sig tillräckligt. Men, många undantag finns, och vi diskuterar några av dem med gästerna Sara Widén, psykolog, och Mats J Olsson, professor och prefekt. Översiktsartikeln av Biglan och medarbetare vi nämner hittar du här: https://doi.org/10.3390/su12187593 Musik: Karl Thunell Programledare: Maja Västhagen och Mats Lekander

Spotify

Apple

 

Säsong 2

Trailer - Säsong 2

 

Avsnitt 1, Könsskillnader.

Avsnitt 2, Lukt och COVID-19.

Avsnitt 3, Människans lukt och luktsinne.

Avsnitt 4, Exekutiva funktioner.

Avsnitt 5, Att utbilda en psykolog.

Avsnitt 6, Interoceptiv exponering och kroppsuppfattning vid hjärnskador.

Avsnitt 7, Placebo och nocebo.

Spotify

Apple

 

Säsong 1

Trailer- Psykologisk forskning

 

Avsnitt 1, Behandla knoppen när kroppen är sjuk.

Avsnitt 2, Var inte rädd.

Avsnitt 3, God natt, sov gott.

Avsnitt 4, Att stå ut under en pandemi.

Avsnitt 5, Internetbehandling - är det bra eller?

Avsnitt 6, Sömnen från barnsben till pensionen.

Spotify

Apple

ML
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2023-05-04