Avdelningens podd - Psykologisk forskning

Psykologisk forskning är en podcast av och med forskare och lärare på Avdelningen för psykologi vid Karolinska Institutet. Här diskuterar vi forskning inom olika ämnesområden som hör till psykologi. Förhoppningsvis kan du som är intresserad av psykologi få inspiration och ny kunskap genom att lyssna på våra samtal.

-
- Foto: -

Podcasten är inte vinstdrivande och åsikterna som uttrycks är forskarnas egna; vi representerar alltså inte Karolinska Institutet. Chef för avdelningen är Pia Enebrink och ansvarig utgivare är Mats Olsson i egenskap av institutionschef.

Säsong 2

Trailer - Säsong 2

 

Avsnitt 1, Könsskillnader

Har kvinnor och män olika kognitiva förmågor? Har vi fler olikheter eller likheter, och är det sant att graden av jämställdhet i ett samhälle kan påverka skillnader i kognitiva förmågor? Professor Agneta Herlitz ger svar och berättar om sin forskning inom området. Programledare: Evelina Thunell och Mats Lekander. Musik: Karl Thunell.

Spotify

Apple

 

Avsnitt 2, Lukt och COVID-19:

Hur påverkar COVID-19 vårt luktsinne? Finns det någon behandling mot luktbortfall? Lektor Johan N. Lundström berättar om den senaste forskningen inom området och om luktsinnet i allmänhet. Vi får även möta sjuksköterskan Li Nyman som arbetar på en lukt-och smak-klinik. Programledare: Mats Lekander och Evelina Thunell. Musik: Karl Thunell.

Spotify

Apple

 

Avsnitt 3, Människans lukt och luktsinne:

Hur fungerar människans luktsinne, och vad är det till för? Kan vi kommunicera med lukter, och kan kroppslukt till och med säga något om en människas hälsotillstånd? Professor Mats J. Olsson berättar om den senaste luktforskningen. Programledare: Evelina Thunell och Mats Lekander. Musik: Karl Thunell.

Spotify

Apple

 

Avsnitt 4, Exekutiva funktioner:

Varför räcker det inte att vara snabb och teknisk för att vara en bra fotbollsspelare? Spelar den kognitiva förmågan och särskilt de exekutiva funktionerna också en roll? Torbjörn Vestberg och Predrag Petrovic förklarar hur exekutiva funktioner påverkar framgångsrikt beteende både på fotbollsplanen och i en stridssituation -och kanske t.o.m. hur vi hanterar sjukdom. Musik: Karl Thunell. Programledare: Mats Lekander och Evelina Thunell.

Spotify

Apple

 

Avsnitt 5, Att utbilda en psykolog:

Kan man utbilda en psykolog på en medicinsk fakultet? Kan det rentav innebära fördelar att göra detta i en miljö där andra utbildningar inom hälsoområdet ges och där forskning inom området bedrivs? Lektor Jenny Wikström Alex och adjunkt Knut Sturidsson berättar om när de var med om att starta psykologprogrammet på KI, vad som är unikt med programmet och hur det påverkat andra psykologprogram. Musik: Karl Thunell. Programledare: Mats Lekander och Evelina Thunell.

Spotify

Apple

 

Avsnitt 6, Interoceptiv exponering och kroppsuppfattning vid hjärnskador:

Kan psykologisk behandling hjälpa patienter med förmaksflimmer? I dagens program berättar psykologen Josefin Särnholm om hur patienters symptom kan förbättras genom att öva på att tolka kroppens signaler. Neurologen Christian Carlström berättar om fascinerande tillstånd där kroppens signaler tolkas fel till följd av hjärnskador. Programledare: Evelina Thunell och Mats Lekander. Musik: Karl Thunell.

Spotify

Apple

 

Avsnitt 7, Placebo och nocebo:

Hur fungerar placebo-effekten, det vill säga positiva effekter av en behandling som uppstår av förväntan eller inlärning snarare än av behandlingen i sig? Fungerar det även om vi vet att vi får ”sockerpiller”? Forskaren Karin Jensen reder ut begreppen och berättar om sina och andras senaste upptäckter. Musik: Karl Thunell. Programledare: Mats Lekander och Evelina Thunell.

Spotify

Apple

 

Avsnitt 8, Öppen vetenskap och forskningens pålitlighet:

Har vi en replikeringskris, och påverkar den i så fall synen på forskningens tillförlitlighet? Gäst i dagens avsnitt är docent Gustav Nilsonne, Karolinska Institutet och Stockholms universitet, som berättar om hur man kan forska i området metavetenskap och om vi kan lita mer på vetenskapliga artiklar i tidskrifter med hög status. Musik: Karl Thunell. Programledare: Mats Lekander.

Spotify

Apple

 

Säsong 1

Trailer- Psykologisk forskning

 

Avsnitt 1, Behandla knoppen när kroppen är sjuk.

Avsnitt 2, Var inte rädd.

Avsnitt 3, God natt, sov gott.

Avsnitt 4, Att stå ut under en pandemi.

Avsnitt 5, Internetbehandling - är det bra eller?

Avsnitt 6, Sömnen från barnsben till pensionen.

Spotify

Apple